THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên

03/03/2023 | 1038

Ngày 02/3/2023, UBND thành phố ban hành Thông báo số 158/TB-UBND về Danh mục tài liệu ôn tập  phục vụ kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên.

Chi tiết Thông báo.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.