Giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2020

09/07/2020 | 2522

Chiều ngày 2/7, Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Quang Hưng, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Lương Công Chanh, ủy viên BTV Thành ủy, trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Vũ Văn Thuần, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của thành phố đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện và ký kết các chương trình phối hợp về công tác dân vận với chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng cấp. Công tác dân vận của chính quyền ngày càng được quan tâm thực hiện. Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH tại các cơ sở. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có những cách làm hiệu quả, thiết thực. Ban dân vận Thành ủy đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo nắm tình hình hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng, duy trì nề nếp giao ban công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động tham mưu giúp cấp ủy giải quyết những vấn đề mới nảy sinh tại địa phương. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, dự báo tình hình phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh – quốc phòng trên địa bàn. Cùng với đó, khối dân vận cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nắm tình hình diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên các tầng lớp nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và tích cực lao động phát triển sản xuất sau đại dịch Covid - 19; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho các hộ, đối tượng gia đình chính sách. Đặc biệt năm 2020 trên địa bàn thành phố có nhiều dự án, Ngay từ đầu năm UBND tành phố đã tập trung chỉ đạo công tác GPMB các công trình trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ, thời gian; khối dân vận các phường, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.

6 tháng cuối năm công tác Dân vận của thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ chính: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước,  tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu thành phố khóa XXI tiến tới ĐH XIII của Đảng; chủ động rà soát những lĩnh vực nhân dân còn nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh để hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể về công tác dân vận; tham mưu giúp Ban thường vụ thành ủy chỉ đạo, hướng dãn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 10 của BCH đảng bộ thành phố, tập trung tăng cường đi cơ sở, đôn đốc, giám sát thực hiện phong trào “ Chiều thứ 6: Vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch - đẹp”. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở các loxã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm những kết quả công tác dân vận đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Quang Hưng - Tỉnh ủy viên, phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Chí Thanh, PPhó Bí thư thường trực Thành ủy ghi nhận những kết quả ban Dân vận thành phố đã đạt được 6 tháng đầu năm đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tham mưu giúp BTV Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tiếp tục tuyên truyền giáo dục tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình số 10 của BCH Đảng bộ thành phố; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện nghiêm các văn bản  của các cấp nhất là Kế hoạch thực hiện đề án số 02 ngày 15/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt trong thời gian tới tổ chức tuyên truyền chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2015.

Phương Thu – Công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.