Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17

03/12/2018 | 145

Ngày 30/11/2018, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Đồng chí Tạ Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Cường- TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Chí Thanh- Phó bí thư thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí trong BTV Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.

Tại hội nghị đã xem xét dự thảo các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hưng Yên năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cành hội nghị

Theo các báo cáo, năm 2018 thành phố đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo định hướng ổn định các hoạt động kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hoá, giáo dục, an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhờ vậy tình hình kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục đạt với nhiều kết quả tích cực, các khu vực kinh tế đều có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ, theo đó nông nghiệp phục hồi và theo đà khởi sắc, công nghiệp tiếp tục phát triển, thương mại dịch vụ tiếp tục ngày càng cải thiện và đòng góp chung vào kết quả của cả tỉnh. Các lĩnh vực đầu tư công, giám sát thi hành kỷ luật cũng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trước những kết quả đạt được, các đại biểu dự họp đã phát biểu ý kiến thể hiện sự đồng tình, đồng thời bổ sung một số vấn đề làm rõ hơn các nội dung nêu trong báo cáo và cụ thể hóa một số mục tiêu trong năm 2019.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Hồng Quảng đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc khắc phục các vấn đề tồn tại trên địa bàn thành phố trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí nhấn mạnh thời điểm từ nay đến hết nhiệm kỳ các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã cần cố gắng nỗ lực hơn nữa thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó trước mắt là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo quy định ở cả cấp thành phố và phường xã; làm tốt việc giải phóng mặt bằng xây dựng Đền Trần, Đền Mẫu; theo dõi, đẩy mạnh thực hiện chương trình 10 của Thành ủy và phong trào “Chiều thứ sáu vì thành phố Hưng Yên sạch- đẹp”, nhằm xây dựng thành phố đồng bộ vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn nét văn hóa của vùng đất Phố Hiến.

                                                                                     Thùy Linh- Xuân Điệu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.