Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 22

22/10/2019 | 271

Ngày 22/10/2019, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 22.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Hồng Quảng- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Cường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Chí Thanh- Phó Bí thư thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, lãnh đạo các địa phương và cán bộ các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

Hội nghị tiến hành quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 185-KH/TU, ngày 08/10/2019 của BTV Tỉnh ủy về Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên lần thứ XXI tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị

Theo dự thảo kế hoạch, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội trong quý I năm 2020; Đại hội Đảng bộ cơ sở tiến hành từ tháng 4 đến tháng 6/2020; Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2020. 

Dự hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố khoá XXI, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Hồng Quảng yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ cần nghiên cứu kỹ các Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và tỉnh để hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội các cấp đảm bảo đúng quy định. Báo cáo chính trị trình đại hội phải đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải có tính kế thừa, ổn định và phát triển. Đặc biệt lưu ý nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; nhân sự cấp ủy khóa mới cần coi trọng chất lượng, đảm bảo cơ cấu nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Song song với tổ chức thực hiện triển khai Đại hội cần quan tâm những nhiệm vụ chính trịnh trọng tâm như phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nêu cao cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch….

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Hồng Quảng đã vui mừng thông tin nhân dân và cán bộ thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho thành phố Hưng Yên vì đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011- 2020, được tổ chức vào tối ngày 18/10/2019 tại tỉnh Nam Định.

                        Thùy Linh- Xuân Điệu (Đài Truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.