Hội nghị lần thứ 3 UBMTTQVN thành phố khóa XIX

13/01/2020 | 159

Chiều 3/1/2020, UBMTTQVN thành phố tiến hành hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020. Về dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – PCT UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Thanh – PBT TT TU. Cùng dự còn có đồng chí Lương Công Chanh - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy- chủ tịch MTTQVN TP, đồng chí Nguyễn Bá Cường –UVBTV –PCT HĐND thành phố; đồng chí Vũ Văn Thuần – PCT UBND thành phố.

Năm 2019 MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên thực hiện tốt Chương trình phối hợp thống nhất hành động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động cụ thể nhằm tạo sự đồng thuận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở thành phố Hưng Yên. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Chương trình 10 ngày 04/8/2016 của BCH Đảng bộ thành phố về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn thành phố Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020”, phong trào “Chiều thứ sáu vì thành phố Hưng Yên sạch – đẹp”,  phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp  Nhân dân tiếp tục thực hiện các hoạt động nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Các cuộc vận động, như "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. các phong trào thi đua" đoàn kết sáng tạo “ và  phong trào thi đua "Xây dựng khu dân cư 3 không" không ngừng được đẩy mạnh góp phần thay đổi diện mạo địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó các phong trào do các tổ chức thành viên triển khai phát động tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được làm tốt; công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đồng chí Nguyễn Chí Thanh – Phó Bí thư Thường trực thành ủy đã phát biểu ghi nhận những kết quả mà MTTQ và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới MTTQ các cấp cần tiếp tục phát huy vai tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Đồng chí Vũ Văn Thuần – PCT UBND thành phố tặng giấy khen

cho các tập thể có thành thành tích xuất sắc trong năm 2019

Tại hội nghị đã trao giấy khen của chủ tịch UBNDTP cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

          Phương Thu – Công Hiếu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.