Hưng Yên trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

11/06/2018 | 1468

Ngày 8.6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018) và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ kỷ niệm có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...  

Toàn cảnh hội nghị
Các đại biểu dự buổi lễ
 

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nêu rõ: Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Hưng Yên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã cùng cả nước thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. 

Kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tập hợp quần chúng, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua. Thực hiện tốt các mục tiêu văn hóa - xã hội, chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng... 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương, đánh giá cao các cấp, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, chúc mừng các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến, đặc biệt là 70 tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng trong dịp này. 

Để phát huy kết quả, thành tựu của phong trào thi đua, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua. Mỗi phong trào thi đua phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, mục đích, biện pháp, tiêu chí cụ thể. Đổi mới mạnh mẽ công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác. Tiếp tục đổi mới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng… 

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 6 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. 

Nguồn: baohungyen.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.