KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2022

22/12/2022 | 1282

Ngày 16/12/2022, UBND thành phố Hưng Yên ban hành KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2022. Chi tiết Kế hoạch tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.