Kiểm tra công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Hưng Yên

02/10/2019 | 127

Ngày 30/9, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Phạm Văn Tuệ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hưng Yên, kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại thành phố. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Văn Thuần - Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã. 

Tại buổi làm việc, thành phố đã báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính thành phố Hưng Yên 8 tháng đầu năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 8 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo, nhìn chung tổ chức bộ máy và các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiện toàn và phân cấp đồng bộ; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ công chức viên chức tiếp tục được chuẩn hoá, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của thành phố và các phường, xã được kiện toàn. 

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Trong 8 tháng đầu năm, Bộ phận một cửa của thành phố đã tiếp nhận và giải quyết thực hiện đạt 87,96%, không có hồ sơ nào quá hạn; cấp phường, xã đã tiếp nhận  tổng số 96.246 hồ sơ thuộc lĩnh vực thuộc thẩm quyền UBND cấp xã. Thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử; nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử; triển khai xây dựng hệ thống một cửa điện tử đồng bộ đến các phường, xã. Đồng thời, chỉ đạo nhiều giải pháp xây dựng chính quyền thân thiện, xây dựng mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao và đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

Đối với kết quả thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), thành phố đã thực hiện tốt 8 chỉ số, lĩnh vực, nội dung gồm đẩy mạnh sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch trong các vấn đề như danh sách hộ nghèo, ngân sách cấp xã phường, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; tăng cường tiếp và trả lời ý kiến nhân dân; đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; đơn giản hoá, hiện đại hoá thủ tục hành chính công; nâng cao  chất lượng cung ứng dịch vụ công; tăng cường quản trị môi trường, quản trị điện tử.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Tuệ- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thành phố đạt được trong cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, UBND thành phố quan tâm hơn nữa công tác chỉ đạo công tác cải cách hành chính, kiểm tra cải cách hành chính tại các phường, xã để kịp thời giúp địa phương sửa chữa, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Quan tâm chỉ đạo các phường, xã sử dụng chương trình phần mềm quản lý văn bản. Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Có giải pháp chỉ đạo các phường, xã duy trì và cải tiến quản lý chất lượng ISO. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan, đơn vị và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cung cấp đầy đủ thông tin về các các dự án đầu tư, lịch làm việc của các lãnh đạo trên trang thông tin điện tử của thành phố; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; niêm yết thủ tục hành chính đúng theo quy định, có địa chỉ tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của người dân rõ ràng đúng theo quy định; nghiêm chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương.... từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương phát triển.

Thùy Linh - Xuân Điệu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.