Kỳ họp thứ Mười Một HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

29/10/2020 | 627

Sáng ngày 28/10, HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ Mười Một ( Kỳ họp Chuyên đề ) nhằm xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Đặng Ngọc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Phạm Huy Bình - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; ông Trần Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các ông bà đại diện Văn phòng HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các ông bà đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn. Về đại biểu thành phố có ông Lương Công Chanh - Phó Bí thư thường trực thành ủy; ông Doãn Quốc Hoà -, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng các ông bà trong Ban Thường vụ thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQVN thành phố.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ XI HĐND thành phố XXI

Sau lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố kỳ họp đã tiến hành thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục và điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020; bổ sung danh mục và nguồn vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025 và dự thảo Nghị quyết về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025 và các dự án sử dụng nguồn vốn cấp trên hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp của thành phố.

Ông Nguyễn Bá Cường – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thành phố Khai mạc kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy nhấn mạnh, căn cứ vào tình hình thực tế sau khi rà soát, thành phố cần bổ sung đầu tư xây dựng một số công trình nhằm chỉnh trang đô thị, thậm chí có công trình cần phải được triển khai ngay, đặc biệt là các công trình về cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa. Đồng chí Bí thư thành ủy cũng khẳng định, thời gian để thành phố phấn đấu trở thành đô thị loại II theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội là rất nhanh, nếu thành phố không quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công trình thì sẽ không đảm bảo. Cùng với đó, thành phố cần tập trung ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cả về cơ chế, chính sách cũng như thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, qua đó góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II.

Ông Phạm Huy Bình – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Kỳ họp

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại Hội trường, đồng thời tiến hành thông qua các dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100%  đại biểu có mặt tán thành.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ Mười Một HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra./.

           Xuân Điệu – Công Hiếu ( Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.