Lãnh đạo Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng và và các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trực thuộc Thành ủy

05/09/2017 | 2028

Cổng thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu thông tin Lãnh đạo Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng và và các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trực thuộc Thành ủy

I. Lãnh đạo Thành ủy

1. Ông: Tạ Hồng Quảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

2. Ông: Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

II. Các Ban xây dựng Đảng và và các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trực thuộc Thành ủy

1. Ban Tổ chức Thành ủy

- Ông: Hoàng Hưng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban

- Ông: Bùi Tuấn Anh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban

- Ông: Đặng Văn Thảo, Phó Trưởng ban

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Ông: Nguyễn Văn Hán, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Minh Tân, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng ban

3. Ủy ban kiểm tra Thành ủy

- Ông: Dương Công Nhiệm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm

- Ông: Nguyễn Hữu Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm

- Ông: Bùi Văn Tâm, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm

4. Ban Dân vận Thành ủy

Ông: Lương Công Chanh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban

Ông: Đặng Quốc Huy, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban

5. Văn phòng Thành ủy

- Ông: Đoàn Thế Vinh, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng

- Ông: Phan Văn Huỳnh, Phó Chánh Văn phòng

- Bà: Đinh Thị Lan Phương, Phó Chánh Văn phòng

6. Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố

- Ông: Nguyễn Minh Chung, Thành ủy viên, Giám đốc

- Ông: Vũ Quang Tiến, Phó Giám đốc

7. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Ông: Phạm Như Uyên, Thành ủy viên, Chủ tịch

- Bà: Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch

- Bà: Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch

8. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

- Bà: Trần Thị Bình, Thành ủy viên, Chủ tịch

- Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch

- Bà: Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch

9. Hội Nông dân thành phố

- Ông: Đào Đức Hùng, Chủ tịch

- Bà: Phạm Thị Tuất, Phó Chủ tịch

10. Thành đoàn

- Ông: Trần Quốc Việt, Thành ủy viên, Bí thư

- Bà: Tạ Thị Huê, Phó Bí thư

- Ông: Trần Văn Tự, Phó Bí thư

11. Hội Cựu chiến binh thành phố

- Ông: Lê Trung Cần, Chủ tịch

- Ông: Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch

- Ông: Nguyễn Đăng Vinh, Phó Chủ tịch

12. Liên đoàn lao động thành phố

- Ông: Lê Thành Công, Thành ủy viên, Chủ tịch

- Ông: Vũ Công Hanh, Phó Chủ tịch

- Bà: Đào Thị Đoan, Phó Chủ tịch

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.