Lãnh đạo Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng và và các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trực thuộc Thành ủy

05/09/2022 | 7139

Cổng thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu thông tin Lãnh đạo Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng và và các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trực thuộc Thành ủy

I. Lãnh đạo Thành ủy

1. Ông: Phạm Huy Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

2. Ông: Lương Công Chanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

II. Các Ban xây dựng Đảng và và các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trực thuộc Thành ủy

1. Ban Tổ chức Thành ủy

- Ông: Trương Quốc Trân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Ngoan, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban

- Ông: Đặng Văn Thảo, Phó Trưởng ban

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Ông: Nguyễn Minh Ngân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban

- Ông: Đặng Quốc Huy, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng ban

3. Ủy ban kiểm tra Thành ủy

- Ông: Dương Công Nhiệm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm

- Ông: Nguyễn Minh Tân, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm

- Ông: Bùi Văn Tâm, Phó Chủ nhiệm

4. Ban Dân vận Thành ủy

- Ông: Lâm Bá Quyết, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban

- Bà: Vũ Tuyết Châm, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban

- Bà: Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng ban

5. Văn phòng Thành ủy

- Ông: Phan Văn Huỳnh, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng

- Bà: Đinh Thị Lan Phương, Phó Chánh Văn phòng

- Ông: Vũ Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng

6. Trung tâm Chính trị thành phố

- Ông: Nguyễn Minh Ngân, Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc

- Ông: Nguyễn Minh Chung, Thành ủy viên, Phó Giám đốc

- Ông: Vũ Quang Tiến, Phó Giám đốc

7. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

- Ông: Đào Đức Hùng, Chủ tịch

- Ông: Đỗ Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch

8. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

- Bà: Nguyễn Thị Nữ, Thành ủy viên, Chủ tịch

- Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch

- Bà: Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch

9. Hội Nông dân thành phố

- Bà: Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch

- Bà: Phạm Thị Tuất, Phó Chủ tịch

- Bà: Đào Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch

10. Thành đoàn

- Bà: Tạ Thị Huê, Phó Bí thư

11. Hội Cựu chiến binh thành phố

- Ông: Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch

- Ông: Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch

12. Liên đoàn lao động thành phố

- Ông: Nguyễn Trọng Bình, Chủ tịch

- Bà: Đào Thị Đoan, Phó Chủ tịch

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.