Nhân dân thôn 5 xã Quảng Châu tự nguyện hiến gần 20 nghìn m2 đất phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường trục xã

26/04/2022 | 1811

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cải tạo, nâng cấp xây dựng đường giao thông, hàng trăm hộ dân thôn 5, xã Quảng Châu đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn m2 đất, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng đường giao thông.

Hiện trên đại bàn xã Quảng Châu đã và đang triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng một số tuyến đường giao thông, trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng tuyến đường trục chạy qua địa bàn thôn 5, có tổng chiều dài gần 2.000m, với quy mô mặt đường mở rộng từ 4m lên thành 9m. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, do vậy toàn bộ trên 250 hộ dân trên địa bàn thôn 5 có trục đường chạy qua đã tự nguyện hiến gần 20 nghìn m2 đất, đồng thời tháo dỡ lều lán, tường bao, thu dọn cây cối, hoa màu, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các hạng mục của dự án.

Lãnh đạo xã Quảng  Châu chỉ đạo việc xây dựng đường giao thông

Việc người dân thôn 5, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, cây cối, hoa màu bàn giao mặt bằng có ý nghĩa rất quan trọng, vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đồng thời qua đó tạo điều kiện để xã Quang Châu khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí trở thành phường vào năm 2025.

  Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.