Thành ủy Hưng Yên gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

04/02/2020 | 223

Sáng ngày 3/2, Thành ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Dự và chỉ đạo có đồng chí Tạ Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Thành ủy Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Thế Đắc, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; nguyên Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan, nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy. Cùng dự có đồng chí Đỗ Hữu Nhân, tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố qua các thời kỳ và các đồng chí trong BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Thành ủy - Tạ Hồng Quảng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng 90 năm qua.  Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, từ năm 1941 đến nay, Chi bộ và Đảng bộ thị xã Hưng Yên (nay là thành phố Hưng Yên) đã lãnh đạo các cấp chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân giữ vững chính quyền cách mạng, tham gia chống thực dân Pháp xâm lược; khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, không ngừng chi viện sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc; cùng với nhân dân cả nước thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước. Qua 20 kỳ đại hội, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hưng Yên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chăm lo công tác xây dựng Đảng.

Năm 2019, Đảng bộ thành phố Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về công cuộc đổi mới đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ” và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận; MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã được triển khai đồng bộ, tạo được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh.

Tại Hội nghị đã tiến hành biểu dương, khen thưởng cho 17 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCS Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Thành ủy - Tạ Hồng Quảng trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

                      Thu Trang  - Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.