Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố năm 2019

19/02/2020 | 764

Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố năm 2019
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.