THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2022

30/12/2022 | 993

Ngày 6/12/2022, UBND thành phố Hưng Yên ban hành THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2022. Chi tiết Thông báo tại đây.

Chi tiết Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2022.

Các mẫu biểu kèm theo Thông báo tuyển dụng:

- Bìa hồ sơ dự tuyển.

- Mẫu sơ yếu lý lịch.

- Phiếu đăng ký dự tuyển.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.