Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên năm 2019

16/01/2020 | 794

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban năm 2019, cụ thể như sau:
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.