Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018

22/03/2019 | 309

Sáng ngày 22/03/2019, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ GDQPAN năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có thượng tá Lê Xuân Thắng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQPAN thành phố, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, Hội đồng GDQPAN thành phố thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh sát với tình hình thực tế địa phương. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 2, 3, 4 được quan tâm thường xuyên gắn với sinh hoạt chính trị tại địa phương, cơ sở cũng như phối hợp tốt trong tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2018, Hội đồng GDQPAN thành phố đã cử nhiều đồng chí đối tượng 2, 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do quân khu, tỉnh tổ chức, kết quả đều đạt loại khá trở lên; thành phố mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4, với quân số 70 đồng chí, kết quả đạt khá trở lên và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên tiếp tục được thực hiện thường xuyên. Tất cả các trường trung học phổ thông, trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố đều tổ chức dạy và học môn GDQPAN theo phân phối chương trình. Kết quả đã có 3.145 học sinh/85 lớp và 2.284 sinh viên/67 lớp được tham gia học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng GDQPAN, như: công tác rà soát các đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức, công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối với các đối tượng, việc quán triệt, kiện toàn các chức danh của các thành viên trong hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh….

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Lê Xuân Thắng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch hội đồng GDQPAN thành phố, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố yêu cầu trong năm 2019, các phường, xã  tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; thường xuyên kiện toàn hội đồng GDQPAN, đảm bảo việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN toàn dân, chú trọng nâng cao chất lượng GDQPAN các đối tượng… Đặc biệt quan tâm giáo dục đối tượng là học sinh, sinh viên trong các trường học trên địa bàn thành phố.

          Minh Trang- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.