Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2019

21/01/2020 | 158

Chiều 15/1, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hưng Yên tổ chức tổng kết công tác đào tào bồi dưỡng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyên Chí Thanh – Phó Bí thư thành trực thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hán – UVBTV Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hán – UVBTV Thành ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

 – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mở 37 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trên 3.369 học viên đạt 101,8% kế hoạch. Ngoài ra, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố còn mở một số lớp ngoài kế hoạch theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền thành phố Hưng Yên. Nhìn chung, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Hưng Yên đã thực hiện nghiêm túc quy trình mở lớp. Chất lượng bài giảng, giờ giảng được nâng cao; trong giảng dạy đã gắn lý luận với thực tiễn và đổi mới, áp dụng đa dạng phương pháp giảng dạy. Học viên chấp hành đúng nội quy, quy chế của lớp học, tích cực, chủ động thảo luận, qua đó giúp học viên nắm vững kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó đạt kết quả cao trong học tập.

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, năm 2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố phấn đấu mở được 29 lớp đào tạo bồi dưỡng với 2.780 học viên đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; tham mưu với thường trực Thành ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở, cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố./.

Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.