Ủy ban bầu cử thành phố thành lập Đoàn kiểm tra công tác bầu cử các phường, xã

12/03/2021 | 1134

Ủy ban bầu cử thành phố thành lập 02 đoàn kiểm tra về việc thi hành pháp luật về bầu cử, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Ủy ban bầu cử các phường, xã.

Chi tiết trong tệp đính kèm: Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác bầu cử
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.