Ban Tuyên giáo Trung ương thăm dò dư luận xã hội về công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

21/09/2021 | 2799

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Viện Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương lấy phiếu xin ý kiến của độc giả về về công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết độc giả có thể truy cập tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.