Hội nghị triển khai công tác Tuyên giáo năm 2018

26/01/2018 | 1305

Sáng ngày 25/1/ 2018, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2018, báo cáo viên tháng 1/2018

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Nhân, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, Ban tuyên giáo Thành ủy đã thưu mưu với cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, chấp hành nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết trung ước 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5, khóa XII; tổ chức cuộc thi kể chuyện về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2017 tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban tuyên giáo đảng ủy các phường, xã hoạt động có hiệu quả, đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy cơ sở tỏng xây dựng dự thảo kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của các cấp. Đội ngũ báo cáo viên, thành phố, các ngành và phường, xã đã tích cực tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cộng tác viên viên dư luận xã hội đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, kịp thời phản ánh dư luận xã hội tại cơ sở giúp Ban thường vụ Thành ủy, UBND thành phố nắm bắt, giải quyết ổn định tình hình địa bàn. Đã duy trì và tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên đưa thông tin, tuyên truyền miệng tới cơ sở, trong đó lồng ghép các nội dung và nhiệm vụ chính trị của thành phố đồng thời định hướng công tác tuyên truyền đối với cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Cùng với đó công tác khoa giáo; thông tin – tuyên truyền; giáo dục lý luận chính trị; biên soạn xuất bản lịch sử Đảng, kỷ yếu ngành đạt nhiều kết quả… 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017 được khen thưởng tại hội nghị

Năm 2018 Ban tuyên giáo Thành ủy sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong dó tập trung cao trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa XII; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát hiện, nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, những diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm qua đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó đồng chí đặc biệt lưu ý tới việc cần đổi mới, cải tiến mạnh mẽ nội dung và phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Chị thị của Đảng, nhất là lựa chọn những vấn đề cụ thể sát thực với địa phương, cơ sở để các Chỉ thị, Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017./.

  Thu Trang – Xuân Điệu - Đài truyền thanh thành phố

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.