Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên triển khai mở tài khoản an sinh xã hội

19/02/2024 | 169

Thực hiện kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và văn bản số 450/NHCS-KTTC ngày 18/01/2024 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc mở tài khoản an sinh xã hội. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an và công chức văn hoá - xã hội tuyên truyền và hướng dẫn các đối tượng được nhận trợ cấp an sinh xã hội thực hiện mở tài khoản an sinh xã hội kèm dịch vụ Mobile Banking tại NHCSXH để nhận tiền trợ cấp. Qua đó, nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Khi đăng ký và sử dụng tài khoản an sinh xã hội khách hàng sẽ được miễn phí duy trì tài khoản và phí giao dịch chuyển tiền từ dịch vụ Mobile Banking; không phải thực hiện duy trì số dư Có tối thiểu 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng).

Khách hàng có nhu cầu nhận trợ cấp qua tài khoản có thể đăng ký mở và sử dụng tài khoản an sinh xã hội tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: Số 117 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Số điện thoại: 0221 3866 548). Trong giờ hành chính hoặc đăng ký tại Điểm giao dịch xã vào ngày giao dịch cố định hàng tháng đã được công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường.

Khách hàng giao dịch với NHCSXH tại Điểm giao dịch xã

Khánh toàn (NHCSXH tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.