Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hưng Yên

17/06/2019 | 167

Thực hiện tốt việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình và bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm xã hội thành phố Hưng Yên trong những năm gần đây. Xác định rõ nhiệm vụ và mục tiêu, Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hưng Yên đã tích cực tổ chức quán triệt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT hộ gia đình, hướng dẫn tham gia BHXH tự nguyện theo quy định. Đồng thời chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về đối tượng, mức đóng, quyền lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình đến các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn; kiện toàn xây dựng hệ thống điểm thu qua hệ thống bưu điện và qua đại lý thu của xã, phường. Đặc biệt, BHXH thành phố đã tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn và cấp thẻ bảo hiểm cho nhân dân ngay tại hội nghị ở các xã phường. Việc này đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tích cực hưởng ứng.

Hội nghị tuyên truyền về BHYT, BHXH tự nguyện tại phường Minh Khai

Tham gia vào buổi tư vấn, cấp thẻ BHYT, BHXH tự nguyện cho người dân tại phường Minh Khai mời thấy hết sự hào hứng, nhiệt tình tham gia của người dân. Cô Nguyễn Thị The, người dân khu phố Bắc Lê Hồng Phong, phường Minh Khai chia sẻ: trước kia muốn mua thẻ BHYT cô phải đăng ký và chờ đợi khá lâu nên nhiều khi lười không muốn đi đăng ký tham gia. Hôm nay đến hội nghị tư vấn này, cô đăng ký và được cấp thẻ ngay tại chỗ. Cô The cho biết thêm: “Đến hội nghị tư vấn, được các cán bộ giải thích cặn kẽ về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nên tôi hiểu rõ hơn về những gì mình được hưởng, hiểu rõ những quy định của Nhà nước trong vấn đề này. Tôi thấy rất hữu ích nên đã đăng ký tham gia và được cấp thẻ luôn. Tôi thấy đây là việc làm rất tiện lợi cho người dân chúng tôi…”

 Từ những việc làm đó đã tạo được chuyển biến tích cực trong công tác phát hành thẻ BHYT, BHXH tự nguyện cho các đối tượng ở thành phố Hưng Yên; bảo đảm đúng, kịp thời quyền lợi của đối tượng khám, chữa bệnh BHYT. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ BHYT cũng như tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện của thành phố không ngừng tăng lên. Tính đến 31/5/2019, toàn thành phố đã có 82.309 người tham gia BHYT, đạt hơn 100,6% kế hoạch tỉnh giao và đã có 647 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 143,14% kế hoạch tỉnh giao. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn tỷ lệ người tham gia BHYT là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, đối tượng tham gia theo diện bắt buộc... Nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đạt chưa cao.

Việc triển khai hình thức tham gia BHYT theo hộ gia đình  thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với chính sách BHYT nhằm phát huy tinh thần cộng đồng trong xã hội. Mặt khác là để khắc phục tình trạng chỉ những người có bệnh mới mua BHYT. Nhằm triển khai tốt chủ trương trên, BHXH thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể và đề ra các giải pháp để phát triển đối tượng. Một trong những giải pháp đó là, BHXH thành phố tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện pháp luật về BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện tại địa phương; đưa chính sách BHXH nói chung, mục tiêu phát triển BHYT nói riêng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở các địa phương, coi đây là một tiêu chí để các đơn vị, địa phương phấn đấu. Đồng thời phối hợp với các đại lý thu cấp xã vận động người dân tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình; phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động tới những đối tượng thuộc diện quản lý. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, BHXH thành phố phối hợp với Chi cục Thuế, UBND các xã, phường rà soát xác định các doanh nghiệp thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xác định đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định của Nhà nước. Chia sẻ thêm về chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, đồng chí Nguyễn Thanh Ba- Giám đốc BHXH thành phố cho biết: “ Thời gian qua BHXH thành phố đã tổ chức hội nghị và mời người dân tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình. Hiện nay chính sách của Nhà nước đã hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Như vậy tính ra cụ thể, mức chuẩn  theo căn cứ mỗi người chỉ phải đóng 140 nghìn đồng/ tháng đến khi đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ hưu trí…. Đây là chính sách vô cùng nhân văn của Đảng và Nhà nước ta…”

Theo ông Ba chia sẻ, một trong những giải pháp BHXH thành phố thực hiện để thu hút người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện là việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT. Xác định rõ vấn đề trên, BHXH thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các bệnh viện có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nâng cao chất lượng phục vụ người dân ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đúng, đủ quyền lợi của người khám, chữa bệnh BHYT; tiếp tục tuyên truyền về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng, việc thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện tuyến huyện trên phạm vi cả nước… Có như vậy độ phủ BHYT mới đạt tối đa và BHXH tự nguyện ngày càng lan rộng trên địa bàn thành phố.

Thùy Linh- Phương Thu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.