CHUYÊN MỤC / Giáo dục - KH&CN

Hội nghị học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh  về giáo dục và đào tạọ; Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án  “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”

Hội nghị học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạọ; Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học […]

 10-26-2023 |  280

Sáng ngày 26/10/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạọ; Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Dự và chủ trì hội […]
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.