CHUYÊN MỤC / Cải cách hành chính

Phóng sự công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hưng Yên

Phóng sự công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hưng Yên

 07-28-2022 |  1695

Cải cách thủ tục hành chính luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hưng Yên nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, vì Nhân dân phục vụ.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.