CHUYÊN MỤC / Tuyển dụng viên chức các Đơn vị sự nghiệp năm 2021

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng […]

 12-31-2021 |  1642

Ngày 29/11/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo 288/TB-HĐTDVC về Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021.

Hình thức xét tuyển cấu trúc đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ( vòng 2) và danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

Hình thức xét tuyển cấu trúc đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ( vòng 2) và danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại […]

 12-31-2021 |  1552

Ngày 29/11/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo 287/TB-HĐTDVC về Hình thức xét tuyển cấu trúc đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ( vòng 2) và danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc […]

Thời gian, địa điểm, mức thu phí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

Thời gian, địa điểm, mức thu phí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

 12-31-2021 |  1552

Ngày 29/12/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo 284/TB-HĐTDVC về Thời gian, địa điểm, mức thu phí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021.

THÔNG BÁO Điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHY năm 2021

THÔNG BÁO Điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHY năm 2021

 11-29-2021 |  1652

Ngày 29/11/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo 1182/TB-UBND về việc Điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố năm 2021.

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

 11-23-2021 |  2583

Ngày 22/11/2021, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Thông báo số 1174/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021.


  • TRANG:


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.