CHUYÊN MỤC / Tuyển dụng viên chức các Đơn vị sự nghiệp năm 2021

THÔNG BÁO Điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHY năm 2021

THÔNG BÁO Điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHY năm 2021

 11-29-2021 |  76

Ngày 29/11/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo 1182/TB-UBND về việc Điều chỉnh vị trí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố năm 2021.

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

 11-23-2021 |  243

Ngày 22/11/2021, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Thông báo số 1174/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021.


  • TRANG:


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.