CHUYÊN MỤC / Y tế

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Hồng Nam để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Hồng Nam để phòng, chống dịch Covid-19

 11-04-2021 |  933

Ngày 04/11/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3362/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Hồng Nam.

Thành phố Hưng Yên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố Hưng Yên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 11-04-2021 |  1415

Ngày 04/11/2021, UBND thành phố Hưng Yên ban hành công văn 2027/UBND-VP yêu cầu các cấp, các ngành, các phường, xã và nhân dân thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Thông báo khẩn: Tìm người có đến địa điểm có ghi nhận người mắc Covid-19

Thông báo khẩn: Tìm người có đến địa điểm có ghi nhận người mắc Covid-19

 11-03-2021 |  1647

UBND thành phố ra thông báo khẩn tìm người có đến địa điểm có ghi nhận người mắc Covid-19.

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 tại phường An Tảo

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 tại phường An Tảo

 11-03-2021 |  942

Ngày 03/11/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3341/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.