CHUYÊN MỤC / Y tế

Thành phố  thiết lập vùng cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Tảo

Thành phố thiết lập vùng cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Tảo

 12-23-2021 |  2003

Ngày 21/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3890/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường An Tảo.

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Trung Nghĩa để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Trung Nghĩa để phòng, chống dịch Covid-19

 12-12-2021 |  2159

Ngày 11/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3780/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa.

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường An Tảo để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường An Tảo để phòng, chống dịch Covid-19

 12-12-2021 |  1978

Ngày 10/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3767/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường An Tảo.

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được xác định là F2

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được xác định là F2

 12-07-2021 |  1998

Sở y tế tỉnh Hưng Yên hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được xác định là F2.

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường Lam Sơn để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường Lam Sơn để phòng, chống dịch Covid-19

 12-07-2021 |  1647

Ngày 06/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3734/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường Lam Sơn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.