CHUYÊN MỤC / Y tế

Thành phố  thiết lập vùng cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Tảo

Thành phố thiết lập vùng cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Tảo

 12-23-2021 |  1801

Ngày 21/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3890/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường An Tảo.

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Trung Nghĩa để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Trung Nghĩa để phòng, chống dịch Covid-19

 12-12-2021 |  2030

Ngày 11/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3780/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa.

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường An Tảo để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường An Tảo để phòng, chống dịch Covid-19

 12-12-2021 |  1830

Ngày 10/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3767/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường An Tảo.

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được xác định là F2

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được xác định là F2

 12-07-2021 |  1846

Sở y tế tỉnh Hưng Yên hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được xác định là F2.

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường Lam Sơn để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường Lam Sơn để phòng, chống dịch Covid-19

 12-07-2021 |  1498

Ngày 06/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3734/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường Lam Sơn.

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 13/11/2021

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 13/11/2021

 11-13-2021 |  2814

Sáng ngày 13/11, thành phố Hưng Yên không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 12/11/2021

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 12/11/2021

 11-12-2021 |  6335

Sáng ngày 12/11, thành phố Hưng Yên ghi nhận thêm 01 ca mắc Covid-19 mới trong vùng đã cách ly, phong tỏa; không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 11/11/2021

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 11/11/2021

 11-11-2021 |  2994

Sáng ngày 11/11, thành phố Hưng Yên tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 10/11/2021

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 10/11/2021

 11-10-2021 |  1197

Sáng ngày 10/11, thành phố Hưng Yên tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.