CHUYÊN MỤC / Y tế

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường Lam Sơn để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn phường Lam Sơn để phòng, chống dịch Covid-19

 12-07-2021 |  833

Ngày 06/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3734/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường Lam Sơn.

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 13/11/2021

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 13/11/2021

 11-13-2021 |  1492

Sáng ngày 13/11, thành phố Hưng Yên không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 12/11/2021

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 12/11/2021

 11-12-2021 |  4798

Sáng ngày 12/11, thành phố Hưng Yên ghi nhận thêm 01 ca mắc Covid-19 mới trong vùng đã cách ly, phong tỏa; không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 11/11/2021

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 11/11/2021

 11-11-2021 |  2027

Sáng ngày 11/11, thành phố Hưng Yên tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 10/11/2021

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 10/11/2021

 11-10-2021 |  657

Sáng ngày 10/11, thành phố Hưng Yên tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 09/11/2021

Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hưng Yên ngày 09/11/2021

 11-09-2021 |  401

Sáng ngày 09/11, thành phố Hưng Yên không ghi nhận ca mắc mới SARS-CoV-2.

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Quảng Châu để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Quảng Châu để phòng, chống dịch Covid-19

 11-07-2021 |  675

UBND thành phố ban hành Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 06/11/2021, Quyết định 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2021 về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Quảng Châu.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.