Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/09/2022 | 4814

Cổng thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu các ông (bà) đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

I. Đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên

1. Bà: Trần Thị Bình, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

2. Ông: Tạ Quang Chuyên, Giám đốc Công ty TNHH Điện máy Hưng Yên

3. Ông: Cao Cường, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

4. Ông: Nguyễn Bá Cường, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

5. Ông: Nguyễn Tuấn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

6. Ông: Vũ Duy Hân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hồng Nam

7. Bà: Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hưng Yên

8. Ông: Doãn Quốc Hoàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

9. Ông: Phạm Quốc Hoàn, Thành ủy viên, Trưởng Phòng TCKH thành phố

10. Bà: Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Minh Khai

11. Ông: Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban QLDA XD KCHT đô thị thành phố

12. Bà: Nguyễn Thị Kim Luyến, Phó Chủ tịch UBND phường An Tảo

13. Bà: Đỗ Thị Nguyện, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Quốc Ân

14. Ông: Dương Công Nhiệm, UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

15. Bà: Nguyễn Thị Nữ, Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố

16. Ông: Hoàng Quốc Phượng, Phó Ban Pháp chế HĐND thành phố

17. Ông: Tạ Hồng Quảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

18. Ông: Lâm Bá Quyết, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

19. Bà: Đào Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Cường

20. Ông: Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

21. Ông: Vũ Trung Thành, Ủy viên BTV, Trưởng Công an thành phố

22. Ông: Lê Xuân Thắng, Uỷ viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

23. Bà: Phạm Thị Thu Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND phường Hiến Nam

24. Ông: Phan Văn Toan, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quảng Châu

25. Bà: Bùi Thị Thu Trang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

26. Bà: Nguyễn Thị Tuất, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Khê

27. Ông: Nguyễn Minh Tùng, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

28. Bà: Nguyễn Thị Tươi, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên

29. Ông: Phạm Như Uyên, Thành ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP

30. Ông: Trần Quốc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn

31. Ông: Bùi Quốc Vượng, Phó Ban KTXH HĐND thành phố

II. Thường trực HĐND thành phố:

1. Ông: Tạ Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND thành phố.

2. Ông: Nguyễn Bá Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

3. Bà: Bùi Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

4. Ông: Dương Công Nhiệm, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội - HĐND thành phố

5. Bà: Nguyễn Thị Nữ, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố.

III. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố:

1. Ông: Dương Công Nhiệm, Trưởng ban

2. Ông: Bùi Quốc Vượng, Phó Trưởng ban

3. Bà: Nguyễn Thị Tuất, Thành viên

4. Bà: Đào Thị Thanh, Thành viên

5. Bà: Đỗ Thị Nguyện, Thành viên

IV. Ban Pháp chế HĐND thành phố:

1. Bà: Nguyễn Thị Nữ, Trưởng ban

2. Ông: Hoàng Quốc Phượng, Phó Trưởng ban

3. Ông: Phạm Như Uyên, Thành viên

4. Bà: Trần Thị Bình, Thành viên

5. Bà: Phạm Thị Thu Thịnh, Thành viên

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.