Thành phố tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn nguồn vốn thành phố và phường, xã

28/12/2023 | 5056

Chiều ngày 26/12, đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giao ban với các phòng, ban, đơn vị của thành phố và lãnh đạo các phường, xã nhằm xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng. Cùng dự có đồng chí Phạm Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phòng Tài chính - kế hoạch thành phố trình bày dự thảo báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch nguồn vốn ngân sách tỉnh, thành phố và nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, tính đến thời điểm hiện tại tiến độ giải ngân nguồn vốn tỉnh và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên tiến độ giải ngân nguồn vốn từ nguồn ngân sách tập trung và từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất còn chậm so với tiến độ đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn đề nghị các phường, xã, chủ đầu tư tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thành phố và phường, xã đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

Liên quan đến báo cáo kết quả rà soát các khu tái định cư trên địa bàn thành phố, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố - Doãn Quốc Hoàn giao phòng Tài nguyên - môi trường thành phố trên cơ sở báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ động tham mưu với lãnh đạo thành phố triển khai văn bản yêu cầu các phường, xã chủ động rà soát các ô, thửa đất nằm trong diện đấu giá quyền sử dụng đất, tái định cư… để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, xong trước ngày 31/01/ 2024. Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, thông qua theo đúng quy định./.

Thu Trang - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.