CHUYÊN MỤC / Đô thị - Quy hoạch - Dự án

Lĩnh vực
Loại văn bản
ID Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
4303 3344/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên Đô thị - Quy hoạch - Dự án - Ký hiệu văn bản : 3344/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Phê duyệt Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 27/11/2023
- Ngày hiệu lực : 27/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4302 3160/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo xòng xuyến Dốc Suối Đô thị - Quy hoạch - Dự án - Ký hiệu văn bản : 3160/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo xòng xuyến Dốc Suối
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/11/2023
- Ngày hiệu lực : 16/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4301 491/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035 (tại các ô ký hiệu CX-1.10, CX-1.11 và HT-1.10) Đô thị - Quy hoạch - Dự án - Ký hiệu văn bản : 491/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035 (tại các ô ký hiệu CX-1.10, CX-1.11 và HT-1.10)
- Người ký : Nguyễn Hùng Nam
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh
- Ngày ban hành : 01/03/2023
- Ngày hiệu lực : 01/03/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.