Công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trên địa bàn xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên

15/02/2023 | 1420

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-QLCL ngày 03/01/2023 của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh về việc thành lập đoàn lấy mẫu, giám sát chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đợt 1 năm 2023. Đoàn giám sát đã phối hợp với phòng Kinh tế, UBND xã Phú Cường tiến hành lấy 01 mẫu thịt bò tại HTX bò Phú Cường để kiểm tra định lượng chất cấm trong chăn nuôi (Salbutamol, Clenbuterol). Kết quả không phát hiện chất cấm (Salbutamol, Clenbuterol) trong sản phẩm thịt bò của cơ sở được lấy mẫu.

UBND xã Phú Cường có trách nhiệm thông báo kết quả đánh giá chất lượng mẫu thực phẩm của cơ sở đã được lấy mẫu trên Đài truyền thanh của xã; đồng thời tiếp tục có kế hoạch quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn xã đảm bảo theo các quy định về ATTP.

Nội dung Thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và danh sách các cơ sở có kết quả phân tích mẫu định tính tại địa bàn xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên:

Phòng Kinh tế thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.