CHUYÊN MỤC / Cơ Cấu Tổ Chức

Lãnh đạo Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng và và các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trực thuộc Thành ủy

Lãnh đạo Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng và và các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trực thuộc Thành ủy

 09-05-2022 |  5564

Cổng thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu thông tin Lãnh đạo Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng và và các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố trực thuộc Thành ủy

Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên

Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên

 09-05-2022 |  3973

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu thông tin Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.