CHUYÊN MỤC / Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

Công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý III năm 2022

Công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý III năm 2022

 10-07-2022 |  1492

Quyết định về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý III năm 2022.

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý III năm 2022 của thành phố Hưng Yên

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý III năm 2022 của thành phố Hưng Yên

 10-07-2022 |  1359

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý III năm 2022 của thành phố Hưng Yên.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.