THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển và thời gian hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

08/02/2022 | 837

Ngày 08/02/2022, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Thông báo Kết quả trúng tuyển và thời gian hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021.

Chi tiết Thông báo tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.