Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2019 trên địa bàn thành phố Hưng Yên ước đạt trên 1.309 tỷ đồng

27/09/2019 | 195

Chiều ngày 26/9/2019, thành phố Hưng Yên tổ chức cuộc họp thành viên UBND thành phố để bàn, thống nhất một số nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tuấn Cường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban,  đơn vị thành phố và các phường xã.

Theo báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, 9 tháng năm 2019 toàn bộ các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất cũng như kế hoạch đầu tư công đều được thành phố và các đơn vị, địa phương cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 1.309 tỷ đồng, đạt 135,08% dự toán tỉnh giao và 134,81% dự toán thành phố giao. Về chi ngân sách thành phố, trong đó chi đầu tư phát triển ước thực hiện đạt 89,3 tỷ đồng, đạt 62,67% dự toán tỉnh giao và 62,32% dự toán thành phố giao; chi thường xuyên theo nhiệm vụ kế hoạch giao ước đạt 277,155 tỷ đồng, đạt 74, 18% dự toán tỉnh và thành phố giao; Chi ngân sách phường, xã ước đạt 283,615 tỷ đồng, đạt 276,54% dự toán tỉnh giao, 268,57% dự toán thành phố giao và 135,77% dự toán phường, xã giao. Đến ngày 30/9, thành phố đã thu tiền sử dụng đất đạt 286,702 tỷ đồng, đạt 143,3% kế hoạch giao. Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức được 07 đợt đấu giá quyền sử dụng đất. Số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng trên 315 tỷ đồng. Hiện các địa phương, đơn vị vẫn đang đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá. Về lĩnh vực đầu tư công: Theo tổng hợp, khối lượng thực hiện các dự án đến hết ngày 30/9 đạt 380,9 tỷ đồng, đã giải ngân được 293,1 tỷ đồng đạt 88,5% kế hoạch vốn. Dự kiến thực hiện cả năm ước đạt 331,13 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để các phòng, ban, đơn vị, địa phương làm rõ những tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Cường yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là các dự án được tỉnh đầu tư nguồn vốn, đảm bảo đến ngày 30/11/2019 phải hoàn thành được trên 50% các dự án. Đối với những dự án đến ngày 30/10/2019 không giải ngân được thì cần chuyển sang công tác khác. Các địa phương có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cần rà soát các trường học đã xuống cấp, để đề xuất xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị. Về vấn đề thu chi ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố để nghị các địa phương hạn chế tối đa việc trình bổ sung ngân sách. Phòng Tài chính- Kế hoạch có trách nhiệm thẩm định, phân bổ đồng thời xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2020 trên tinh thần tiết kiệm, sát với thực tế. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các phòng ban, đơn vị cần chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua hệ thống một cửa, một cửa liên thông. Các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đảm bảo cam kết giải phóng được mặt bằng 100% mới được lập dự án...

                                          Hồng Thái - Xuân Điệu (Đài Truyền thanh thành phố) 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.