Đoàn công tác của Thành uỷ Hưng Yên đi nghiên cứu mô hình xây dựng nông thôn mới nâng cao

15/04/2019 | 107

Ngày 13/4/1019, đoàn công tác của Thành uỷ Hưng Yên do đồng chí Tạ Hồng Quảng- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đi thăm quan, nghiên cứu mô hình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Chí Thanh- Phó Bí thư thường trực Thành ủy, các đồng chí trong BTV Thành uỷ, lãnh đạo UBND thành phố, Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố và thường trực Đảng uỷ các xã của thành phố .

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là huyện được chọn làm điểm của toàn quốc thực hiện Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn đầu 2011- 2015. Bằng cách làm độc đáo và sáng tạo theo phương châm “Lấy sức dân mà lo cho dân”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “Nền móng để xây dựng nong thôn mới phải từ mỗi thôn, xóm” nên đến năm 2015, cả 32/32 xã đều đạt 19/19 tiêu chí để toàn huyện Hải Hậu đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới”. Hiện huyện Hải Hậu được Trung ương lựa chọn để xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Qua thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở huyện Hải Hậu cho thấy, Huyện ủy Hải Hậu đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, tuyên truyền sâu rộng tới các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nội dung, yêu cầu của chương trình xây dựng nông thôn mới, trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Coi trọng và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới nên đã tạo động lực mạnh mẽ, nhân dân được bàn bạc, quyết định, có cách làm hay sẽ rút ngắn thời gian đạt đích nông thôn mới. Coi trọng công tác tuyên truyền, dân vận, tập trung lãnh đạo để nhận thức đúng; tạo ra sự đồng thuận, thi đua sôi nổi trong nhân dân. Phát huy vai trò làm chủ phải có sự giám sát, quản lý, định hướng, đảm bảo ổn định tình hình nông thôn. Có sơ, tổng kết, nhân điển hình, từ đó khích lệ và thực hiện xây dựng nông thôn mới tốt hơn.

Đoàn công tác của Thành uỷ Hưng Yên thăm quan, nghiên cứu mô hình

 xây dựng nông thôn mới nâng cao tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tại Hải Hậu, đoàn công tác của Thành ủy Hưng Yên đã đi thăm một số tuyến đường hoa kiểu mẫu tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu và mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện.

Chia sẻ với Đoàn công tác của Thành ủy Hưng Yên, đồng chí Chủ tịch UBND xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu cho biết: Để đạt được những kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới như hiện nay, huyện cũng như xã đã chú trọng làm tốt công tác dân vận, mà nhiệm vụ cốt lõi phải truyền tải đến nhân dân ý nghĩ của việc xây dựng nông thôn mới là phục vụ cho chính người dân, từ đó tạo ra sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia tích cực của cộng đồng. Bên cạnh đó cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, kịp thời biểu dương và khen ngợi những tổ chức và cá nhân có những đóng góp tích cực cho phong trào.

Thông qua chuyến thăm quan, nghiên cứu mô hình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hải Hậu, sẽ giúp đoàn công tác rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích cho việc định hướng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, đặc biệt là việc xây dựng cảnh quan môi trường ở các xã.

                                 Nguyễn Phúc Thọ, Văn phòng UBND - HĐND thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.