Kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố

06/12/2018 | 127

Chiều ngày 5/12/2018, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố. Cùng đi với Đoàn còn có đồng chí Đỗ Minh Tuân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Tuấn Cường- TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Doãn Quốc Hoàn- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố, chủ tịch UBND các xã trên địa bàn thành phố.

        Theo đánh giá, năm 2018 sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản duy trì mức tăng trưởng bình quân trên 2,5%/năm; hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp như: vùng trồng nhãn đặc sản; vùng trồng cây có múi; vùng trồng chuối; vùng trồng rau an toàn… Đến hết tháng 10/2018, thành phố có 8/10 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã còn lại là Hùng Cường và Hoàng Hanh phấn đấu về đích trong năm 2018. Trong đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đến nay, thành phố có 28 hợp tác xã và 16 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ bản các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có lãi. Trong lĩnh vực phát triển làng nghề, trên địa bàn thành phố có 4 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận, ngoài ra còn có một số làng có nghề đang hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động và góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn.

Toàn cảnh hội nghị

         Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ một số vấn đề như: Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã; nâng cao giá trị sản xuất trên một héc-ta canh tác; tăng thu nhập cho người dân nông thôn…

          Cũng tại buổi kiểm tra, thành phố đề nghị trung ương và tỉnh tiếp tục bố trí nguồn lực để hỗ trợ các xã xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho dân, đặc biệt đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có cơ chế thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ giúp người dân trong độ tuổi lao động, nhất là tại khu vực nông thôn có việc làm ổn định. Hỗ trợ các HTX trong vấn đề vốn vay, mặt bằng xây dựng trụ sở, cửa hàng kinh doanh, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ quản lý, cũng như hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho các HTX tham gia các Hội chợ triển lãm, tham quan học tập kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm. Cùng với đó, thành phố cũng đề nghị tỉnh hàng năm điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất chuyển đổi cho các phường xã, nhất là tại các địa phương vùng bãi. Có cơ chế hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho các vùng chuyển đổi tập trung quy mô lớn, cũng như hỗ trợ các hộ dân có diện tích chuyển đổi về kinh phí đắp bờ bao, cây con giống. Quan tâm tạo cơ chế chính sách để thành phố phát triển các làng nghề, ngành nghề gắn với phát triển du lịch, đồng thời sớm ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đối với các tổ chức, cá nhân trong việc tích tụ, tập trung ruộng đất…

          Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Quang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của thành phố cũng như các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; đồng thời khẳng định: thành phố là một trong những địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang đề nghị thời gian tới thành phố cần chú trọng trong vấn đề cải tạo cũng như cơ cấu các loại giống cây trồng theo hướng nâng cao chất lượng, ưu tiên sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, một vùng, một giống, mở rộng diện tích gieo trồng theo tiêu chuẩn VietGap, cho ra những sản phẩm sạch, có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó, thành phố cần đẩy mạnh việc chuyển đổi các diện tích canh tác các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với quy hoạch; đẩy mạnh thực hiện việc tích tụ, tập trung ruộng đất, đồng thời quan tâm công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện các mô hình qua đó có hướng điều chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

                Xuân Điệu- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.