CHUYÊN MỤC / Văn bản ban hành

Lĩnh vực
Loại văn bản
ID Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
4332 1351/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 07 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1351/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 07 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 08/05/2024
- Ngày hiệu lực : 08/05/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4331 1218/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 06 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1218/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 06 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/04/2024
- Ngày hiệu lực : 19/04/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4330 1137/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 05 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1137/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 05 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 12/04/2024
- Ngày hiệu lực : 12/04/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4329 1051/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1051/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 03/04/2024
- Ngày hiệu lực : 03/04/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4328 763/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 763/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 04/03/2024
- Ngày hiệu lực : 04/03/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4327 762/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 02 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 762/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 02 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 04/03/2024
- Ngày hiệu lực : 04/03/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4326 427/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 01 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 427/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 01 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 30/01/2024
- Ngày hiệu lực : 30/01/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4325 405713/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 12 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 405713/12/2023
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 12 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 28/12/2023
- Ngày hiệu lực : 28/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4324 3509/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 11 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 3509/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 11 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4323 3265/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 10 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 3265/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 10 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 20/11/2023
- Ngày hiệu lực : 20/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4322 3157/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 09 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 3157/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 09 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 16/11/2023
- Ngày hiệu lực : 16/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4321 2964/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 08 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2964/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 08 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 07/11/2023
- Ngày hiệu lực : 07/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4320 2945/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 07 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2945/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 07 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 01/11/2023
- Ngày hiệu lực : 01/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4319 2761/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 06 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2761/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 06 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 16/10/2023
- Ngày hiệu lực : 16/10/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4318 2625/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 05 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2625/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 05 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/09/2023
- Ngày hiệu lực : 29/09/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4317 2479/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2479/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 15/09/2023
- Ngày hiệu lực : 15/09/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4316 2325/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2325/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 28/08/2023
- Ngày hiệu lực : 28/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4315 2115/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 02 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2115/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 02 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 10/08/2023
- Ngày hiệu lực : 10/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4314 1314/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 01 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1314/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 01 năm 2023
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 14/06/2023
- Ngày hiệu lực : 14/06/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4313 288/TB-TCKH THÔNG BÁO Công khai việc lựa chọn, đánh giá và kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở các thửa đất tại các khu đấu giá trên địa bàn thành phố đợt 08 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 288/TB-TCKH
- Trích yếu : THÔNG BÁO Công khai việc lựa chọn, đánh giá và kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở các thửa đất tại các khu đấu giá trên địa bàn thành phố đợt 08 năm 2024
- Người ký : Dương Thị Kim Thoa
- Cơ quan ban hành : Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
- Ngày ban hành : 16/04/2024
- Ngày hiệu lực : 16/04/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4312 921/QĐ-UBND Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đợt 08 năm 2023 đối với thửa đất số 01, tại khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 921/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đợt 08 năm 2023 đối với thửa đất số 01, tại khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 22/03/2024
- Ngày hiệu lực : 22/03/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4311 194/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2024 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 194/KH-UBND
- Trích yếu : KẾ HOẠCH Tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2024
- Người ký : Nguyễn Duy Hưng
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh
- Ngày ban hành : 26/12/2023
- Ngày hiệu lực : 26/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4310 13/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra CCHC và PAPI thành phố Hưng Yên năm 2024 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 13/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch kiểm tra CCHC và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) thành phố Hưng Yên năm 2024
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/01/2024
- Ngày hiệu lực : 16/01/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4309 11/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Hưng Yên năm 2024 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 11/KH-UBND
- Trích yếu : Cải cách hành chính thành phố Hưng Yên năm 2024
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/01/2024
- Ngày hiệu lực : 15/01/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4308 12/KH-UBND Kế hoạch Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) thành phố Hưng Yên năm 2024 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 12/KH-UBND
- Trích yếu : Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) thành phố Hưng Yên năm 2024
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/01/2024
- Ngày hiệu lực : 15/01/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4307 436/TTr-UBND Về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2025 thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 436/TTr-UBND
- Trích yếu : Về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2025 thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4306 848/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 848/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4305 847/BC-UBND Báo cáo phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 847/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4304 846/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán NSNN năm 2024 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 846/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán NSNN năm 2024
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4303 3344/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên Đô thị - Quy hoạch - Dự án - Ký hiệu văn bản : 3344/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Phê duyệt Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình Xây dựng công trình biểu tượng trên đảo hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 27/11/2023
- Ngày hiệu lực : 27/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4302 3160/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo xòng xuyến Dốc Suối Đô thị - Quy hoạch - Dự án - Ký hiệu văn bản : 3160/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo xòng xuyến Dốc Suối
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/11/2023
- Ngày hiệu lực : 16/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4301 491/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035 (tại các ô ký hiệu CX-1.10, CX-1.11 và HT-1.10) Đô thị - Quy hoạch - Dự án - Ký hiệu văn bản : 491/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035 (tại các ô ký hiệu CX-1.10, CX-1.11 và HT-1.10)
- Người ký : Nguyễn Hùng Nam
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh
- Ngày ban hành : 01/03/2023
- Ngày hiệu lực : 01/03/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4300 167/GM-UBND Giấy mời đối thoại Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 167/GM-UBND
- Trích yếu : Giấy mời đối thoại với hộ ông Lâm Văn Dậu, Lâm Trung Tuyến
- Người ký : Bùi Văn Thiết
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 25/09/2023
- Ngày hiệu lực : 25/09/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4299 162/GM-UBND Giấy mời đối thoại Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 162/GM-UBND
- Trích yếu : Giấy mời đối thoại với hộ ông Vũ Văn Chính
- Người ký : Bùi Văn Thiết
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 14/09/2023
- Ngày hiệu lực : 14/09/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4298 871/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tuyên truyền, tham gia cuộc thi và triển lãm mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 871/SVHTTDL-QLVHGĐ
- Trích yếu : Tuyên truyền, tham gia cuộc thi và triển lãm mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
- Người ký : Đào Mạnh Huân
- Cơ quan ban hành : SỞ VHTTDL
- Ngày ban hành : 22/08/2023
- Ngày hiệu lực : 22/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4297 Quy II/2023 Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý II năm 2023 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : Quy II/2023
- Trích yếu : Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý II năm 2023
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 20/06/2023
- Ngày hiệu lực : 20/06/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4296 733/TB-UBND TB: Chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức kế toán các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn TPHY năm 2023 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 733/TB-UBND
- Trích yếu : TB: Chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức kế toán các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn TPHY năm 2023
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 24/05/2023
- Ngày hiệu lực : 24/05/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4295 91/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2023 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 91/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2023
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 21/06/2023
- Ngày hiệu lực : 21/06/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4294 645/STTTT-TTBCXB Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 645/STTTT-TTBCXB
- Trích yếu : danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Bùi Thi Lương
- Cơ quan ban hành : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
- Ngày ban hành : 29/05/2023
- Ngày hiệu lực : 29/05/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4293 1022/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1022/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Hưng Yên
- Người ký : Trần Quốc Văn
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/05/2023
- Ngày hiệu lực : 08/05/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4292 Quy I/2023 Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý I năm 2023 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : Quy I/2023
- Trích yếu : Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý I năm 2023
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/03/2023
- Ngày hiệu lực : 17/03/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4291 CV 188 Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non ngoài công lập đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 24/2022/TTg ngày 29/11/2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : CV 188
- Trích yếu : Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non ngoài công lập đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 24/2022/TTg ngày 29/11/2022
- Người ký : Phạm Thị Thanh Hoa
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/03/2023
- Ngày hiệu lực : 01/04/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4290 369/QĐ-UBND QĐ: V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hân trú tại số 510 đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam TPHY ( lần đầu) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 369/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hân trú tại số 510 đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam TPHY ( lần đầu)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 23/03/2023
- Ngày hiệu lực : 23/03/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4289 2670/QĐ-UBND Quyết định về việc kỷ luật bà Phạm Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hiến Nam Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 2670/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định về việc kỷ luật bà Phạm Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hiến Nam
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/12/2022
- Ngày hiệu lực : 30/12/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4288 244/QĐ-UBND QĐ: Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử TPHY năm 2023 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 244/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử TPHY năm 2023
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/01/2023
- Ngày hiệu lực : 30/01/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4287 245/QĐ-UBND QĐ: Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử TPHY năm 2023 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 245/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử TPHY năm 2023
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/01/2023
- Ngày hiệu lực : 30/01/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4286 02/2023/QĐ-UBND V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của văn phòng Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân thành phố Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 02/2023/QĐ-UBND
- Trích yếu : V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của văn phòng Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân thành phố
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 06/03/2023
- Ngày hiệu lực : 06/03/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4285 03/TB-UBND TB: V/v tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (công ty TNHH Lai Hoài) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 03/TB-UBND
- Trích yếu : TB: V/v tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (công ty TNHH Lai Hoài)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 09/01/2023
- Ngày hiệu lực : 09/01/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4284 BC nam 2022 Báo cáo Kiểm soát TTHC năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : BC nam 2022
- Trích yếu : Báo cáo Kiểm soát TTHC năm 2022
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 18/12/2022
- Ngày hiệu lực : 18/12/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4283 07/QĐ-UBND phê duyệt phương án nhân sự bộ phận một cửa thành phố Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 07/QĐ-UBND
- Trích yếu : phê duyệt phương án nhân sự bộ phận một cửa thành phố
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/01/2023
- Ngày hiệu lực : 03/01/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4282 199/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính TPHY năm 2023 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 199/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Cải cách hành chính TPHY năm 2023
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/12/2022
- Ngày hiệu lực : 30/12/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4281 15/UBND-NV V/v sử dụng bộ phận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TPHY Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 15/UBND-NV
- Trích yếu : V/v sử dụng bộ phận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TPHY
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 06/01/2023
- Ngày hiệu lực : 06/01/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4280 14/TB-HĐND THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 14/TB-HĐND
- Trích yếu : THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : Hội đồng nhân dân thành phố
- Ngày ban hành : 03/01/2023
- Ngày hiệu lực : 03/01/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4279 MCTPHY DANH SÁCH THÔNG TIN BỘ PHẬN MỘT CỬA THÀNH PHỐ HƯNG YÊN VÀ UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : MCTPHY
- Trích yếu : DANH SÁCH THÔNG TIN BỘ PHẬN MỘT CỬA THÀNH PHỐ HƯNG YÊN VÀ UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ
- Người ký : UBND thành phố Hưng Yên
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 28/11/2022
- Ngày hiệu lực : 28/11/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4278 2632/QĐ-UBND QĐ vv quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân thành phố Hưng Yên Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 2632/QĐ-UBND
- Trích yếu : Qyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/06/2015
- Ngày hiệu lực : 30/06/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4276 658/QĐ-CTUBND Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 658/QĐ-CTUBND
- Trích yếu : Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 31/12/2014
- Ngày hiệu lực : 31/12/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4275 82/KH-UBND Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng TPHY năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 82/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng TPHY năm 2022
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 21/04/2022
- Ngày hiệu lực : 21/04/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4274 Quý I/2022 Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý I/2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : Quý I/2022
- Trích yếu : Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý I/2022
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 21/03/2022
- Ngày hiệu lực : 21/03/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4273 Quý II/2022 Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý II/2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : Quý II/2022
- Trích yếu : Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý II/2022
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 20/06/2022
- Ngày hiệu lực : 20/06/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4272 201/KL-UBND Kết luận kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 201/KL-UBND
- Trích yếu : Kết luận kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 20220
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 29/06/2022
- Ngày hiệu lực : 29/06/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4271 497/QĐ-UBND Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 497/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2022
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 04/04/2022
- Ngày hiệu lực : 04/04/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4270 64/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 64/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2022
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 04/04/2022
- Ngày hiệu lực : 04/04/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4269 Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2022 09/BC-ĐKT Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2022
- Trích yếu : Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2022
- Người ký : Nguyễn Thị Thu Hiền
- Cơ quan ban hành : Đoàn kiểm tra TTHC
- Ngày ban hành : 01/06/2022
- Ngày hiệu lực : 01/06/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4268 Quý III/2022 Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý III/2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : Quý III/2022
- Trích yếu : Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý III/2022
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/09/2022
- Ngày hiệu lực : 19/09/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4267 1991/TB-UBND TB: V/v tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1991/TB-UBND
- Trích yếu : TB: V/v tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra (các hộ ông Vũ Trường Sâm, ông Vũ Tiến Nam, bà Vũ Hồng Lệ)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/07/2022
- Ngày hiệu lực : 29/07/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4266 51.73/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 51.73/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Hưng Yên
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HDDND thành phố
- Ngày ban hành : 21/04/2022
- Ngày hiệu lực : 21/04/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4265 29.50/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 29.50/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Hưng Yên
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 21/04/2022
- Ngày hiệu lực : 21/04/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4264 75/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 75/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 21/04/2022
- Ngày hiệu lực : 21/04/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4263 74/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 74/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 21/04/2022
- Ngày hiệu lực : 21/04/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4262 66.68/HĐND-VP CV v/v đính chính, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 66.68/HĐND-VP
- Trích yếu : CV v/v đính chính, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành năm 2021
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 14/04/2022
- Ngày hiệu lực : 14/04/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4261 03/TB-HĐND THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 03/TB-HĐND
- Trích yếu : THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 28/06/2022
- Ngày hiệu lực : 30/06/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4260 1104/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hưng yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1104/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hưng yên
- Người ký : Nguyễn Hùng Nam
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/05/2022
- Ngày hiệu lực : 19/05/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4259 55/QĐ-BQLDT Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 55/QĐ-BQLDT
- Trích yếu : Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2021
- Người ký : Nguyễn Thị Hòa
- Cơ quan ban hành : Ban Quản lý khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến
- Ngày ban hành : 25/02/2022
- Ngày hiệu lực : 25/02/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4258 38/TB-HĐTD THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyến dụng viên chức năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 38/TB-HĐTD
- Trích yếu : THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyến dụng viên chức năm 2021
- Người ký : Nguyễn Thị Hòa
- Cơ quan ban hành : Ban Quản lý khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến
- Ngày ban hành : 14/02/2022
- Ngày hiệu lực : 14/02/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4257 28/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 28/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 24/12/2021
- Ngày hiệu lực : 24/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4256 27/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 27/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch đầu tư công năm 2022
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 24/12/2021
- Ngày hiệu lực : 24/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4255 26/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm gia đoạn 2021-2025 thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 26/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm gia đoạn 2021-2025 thành phố Hưng Yên
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 24/12/2021
- Ngày hiệu lực : 24/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4254 25/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 25/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 24/12/2021
- Ngày hiệu lực : 24/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4253 24/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 24/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2022
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 24/12/2021
- Ngày hiệu lực : 24/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4252 23/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 23/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 24/12/2021
- Ngày hiệu lực : 24/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4251 22/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hưng Yên 5 năm, giai đoạn 2021-2025 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 22/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hưng Yên 5 năm, giai đoạn 2021-2025
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 24/12/2021
- Ngày hiệu lực : 24/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4250 21/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về bổ sung danh mục và tổng mức đầu tư cho các danh mục đề nghị bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm gia đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 21/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Về bổ sung danh mục và tổng mức đầu tư cho các danh mục đề nghị bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm gia đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hưng Yên
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 15/12/2021
- Ngày hiệu lực : 15/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4249 20/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc giao cho UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư mới phường Minh Khai (khu đất Hạt 2 Quốc lộ 38 (bến phà Yên Lệnh cũ)) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 20/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Về việc giao cho UBND thành phố Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư mới phường Minh Khai (khu đất Hạt 2 Quốc lộ 38 (bến phà Yên Lệnh cũ))
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 15/12/2021
- Ngày hiệu lực : 15/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4248 19/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo kênh dẫn trên địa phận xã Hùng Cường (đoạn từ đường trục Phú Cường - Hùng Cường đến đê bối sông Hồng) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 19/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo kênh dẫn trên địa phận xã Hùng Cường (đoạn từ đường trục Phú Cường - Hùng Cường đến đê bối sông Hồng)
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 15/12/2021
- Ngày hiệu lực : 15/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4247 2124/UBND-TNMT V/v tăng cường quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2124/UBND-TNMT
- Trích yếu : V/v tăng cường quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn thành phố Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/11/2021
- Ngày hiệu lực : 17/11/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4246 792/BC-UBND báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2021 theo thông tư số 19/2016/TT-BTNMT Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 792/BC-UBND
- Trích yếu : báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2021 theo thông tư số 19/2016/TT-BTNMT
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/12/2021
- Ngày hiệu lực : 31/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4245 341/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố hưng yên 6 tháng đầu năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 341/BC-UBND
- Trích yếu : Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố hưng yên 6 tháng đầu năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/06/2021
- Ngày hiệu lực : 30/06/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4244 167/BC-BCĐ Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường 6 tháng đầu năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 167/BC-BCĐ
- Trích yếu : Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường 6 tháng đầu năm 2021
- Người ký : Ôn Quốc Thịnh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 17/06/2021
- Ngày hiệu lực : 17/06/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4243 461/BC-BCĐ Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 461/BC-BCĐ
- Trích yếu : Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường năm 2021
- Người ký : Ôn Quốc Thịnh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 15/12/2021
- Ngày hiệu lực : 15/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4242 731/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố hưng yên năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 731/BC-UBND
- Trích yếu : Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố hưng yên năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/12/2021
- Ngày hiệu lực : 17/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4241 1210/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch Covid-19 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1210/TB-UBND
- Trích yếu : THÔNG BÁO Về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch Covid-19
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 23/12/2021
- Ngày hiệu lực : 23/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4240 3308.3313/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc ) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3308.3313/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc ) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/10/2021
- Ngày hiệu lực : 29/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4239 06/QCPH-HĐND-UBMTTQ QUY CHẾ Phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 06/QCPH-HĐND-UBMTTQ
- Trích yếu : QUY CHẾ Phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 13/12/2021
- Ngày hiệu lực : 13/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4238 110/TB-BQLKĐT Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 110/TB-BQLKĐT
- Trích yếu : Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2021
- Người ký : Nguyễn Thị Hòa
- Cơ quan ban hành : Ban Quản lý khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến
- Ngày ban hành : 14/12/2021
- Ngày hiệu lực : 14/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4237 3788.3798/QĐ-UBND QĐ: V.v thu hồi đất để thực hiện GPMB xây dựng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng châu, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3788.3798/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V.v thu hồi đất để thực hiện GPMB xây dựng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng châu, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND Thành phố
- Ngày ban hành : 13/12/2021
- Ngày hiệu lực : 13/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4236 3014.3028/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc tphy) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3014.3028/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc tphy)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 22/10/2021
- Ngày hiệu lực : 22/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4235 3704.3717/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đang sử dụng tại UBND phường An Tảo để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 110Kv Hưng Yên - Hòa Mạc Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3704.3717/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đang sử dụng tại UBND phường An Tảo để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 110Kv Hưng Yên - Hòa Mạc
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 02/12/2021
- Ngày hiệu lực : 02/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4234 3249.3306/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu Đại học Phố HIến ( đoạn từ HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3249.3306/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu Đại học Phố HIến ( đoạn từ HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/10/2021
- Ngày hiệu lực : 29/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4233 3467.3485/QĐ-UBND QĐ: Về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam sơn Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3467.3485/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam sơn
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 10/11/2021
- Ngày hiệu lực : 10/11/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4232 3165.3247/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học Phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3165.3247/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học Phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/10/2021
- Ngày hiệu lực : 29/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4231 3344.3358/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hồng Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Lê Đình Kiên kéo dài ( đoạn từ đường ĐH 72 đến ĐT378) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3344.3358/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hồng Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Lê Đình Kiên kéo dài ( đoạn từ đường ĐH 72 đến ĐT378)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 03/11/2021
- Ngày hiệu lực : 03/11/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4230 3057.3142/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3057.3142/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/10/2021
- Ngày hiệu lực : 27/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4228 2945.2986/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình tại xã Phương chiểu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phương chiểu TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2945.2986/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình tại xã Phương chiểu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phương chiểu TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/10/2021
- Ngày hiệu lực : 19/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4227 2886.2887/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất do UBND xã Trung nghĩa đang quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới Tính Linh, xã Trung nghĩa TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2886.2887/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất do UBND xã Trung nghĩa đang quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới Tính Linh, xã Trung nghĩa TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 08/10/2021
- Ngày hiệu lực : 08/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4226 07/QĐ-UBND Quyết định ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2020” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 07/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2020” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/01/2020
- Ngày hiệu lực : 03/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4225 31/QĐ-UBND Quyết định ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 31/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 12/01/2021
- Ngày hiệu lực : 12/01/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4224 3397/QĐ-UBND Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3397/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 24/11/2020
- Ngày hiệu lực : 24/11/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4223 3226/QĐ-UBND Quyết định ban hành “Chính sách chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3226/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định ban hành “Chính sách chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/11/2020
- Ngày hiệu lực : 09/11/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4222 3225/QĐ-UBND Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3225/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/11/2020
- Ngày hiệu lực : 09/11/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4220 2748.2831/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối 2 đường cao tốc), thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2748.2831/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối 2 đường cao tốc), thành phố Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 24/09/2021
- Ngày hiệu lực : 24/09/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4219 2236/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất tại phường lê lợi, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án mở cổng phụ Trường Tiểu học Hoàng Lê Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2236/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định thu hồi đất tại phường lê lợi, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án mở cổng phụ Trường Tiểu học Hoàng Lê
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/09/2021
- Ngày hiệu lực : 27/09/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4218 2652.2665/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2652.2665/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 07/09/2021
- Ngày hiệu lực : 07/09/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4217 1049/TB-UBND TB: V/v tìm chủ sử dụng đất thuộc phạm vi GPMB thực hiện dự án: Đường trục trung tâm khu đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1049/TB-UBND
- Trích yếu : TB: V/v tìm chủ sử dụng đất thuộc phạm vi GPMB thực hiện dự án: Đường trục trung tâm khu đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 16/09/2021
- Ngày hiệu lực : 16/09/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4216 2496/QĐ-UBND QĐ: v/v thu hồi đất giao thông do UBND phường Hiến Nam quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phường Hiến Nam để đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí số 1: giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh; vị trí số 2: giáp trụ sở Hạt giao thông và đội trật tự đô thị) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2496/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: v/v thu hồi đất giao thông do UBND phường Hiến Nam quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phường Hiến Nam để đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí số 1: giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh; vị trí số 2: giáp trụ sở Hạt giao thông và đội trật tự đô thị)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/08/2021
- Ngày hiệu lực : 19/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4215 2476.2477/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Hiến Nam để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường Triệu Quang Phục Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2476.2477/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Hiến Nam để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường Triệu Quang Phục
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 16/08/2021
- Ngày hiệu lực : 16/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4214 2422.2444/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã liên phương để thực hiện dự án đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2422.2444/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã liên phương để thực hiện dự án đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 12/08/2021
- Ngày hiệu lực : 12/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4213 2481/QĐ-UBND QĐ: Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên hợp đồng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 2481/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên hợp đồng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 17/08/2021
- Ngày hiệu lực : 17/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4212 4316/QĐ-UBND QĐ: V/v công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 4316/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 31/12/2020
- Ngày hiệu lực : 31/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4211 2904/QÐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý III năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2904/QÐ-UBND
- Trích yếu : về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý III năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 12/10/2020
- Ngày hiệu lực : 12/10/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4210 2905/QÐ-UBND Về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý III năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2905/QÐ-UBND
- Trích yếu : Về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý III năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 12/10/2020
- Ngày hiệu lực : 12/10/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4209 1109/QÐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý II năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 1109/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý II năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 10/07/2020
- Ngày hiệu lực : 10/07/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4208 1108/QÐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý II năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 1108/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý II năm 2020
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 10/07/2020
- Ngày hiệu lực : 10/07/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4207 01/KH-HĐND KH Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 01/KH-HĐND
- Trích yếu : KH Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 16/08/2021
- Ngày hiệu lực : 16/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4206 2324/QĐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2324/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2019.
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 13/08/2020
- Ngày hiệu lực : 13/08/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4205 2323/QĐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2323/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2019
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 13/08/2020
- Ngày hiệu lực : 13/08/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4204 2260/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2260/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 02/08/2021
- Ngày hiệu lực : 02/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4203 2259/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 2259/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 02/08/2021
- Ngày hiệu lực : 02/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4202 2291.2295/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Lam sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam sơn ( vị trí phía sau khu đô thị Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2291.2295/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Lam sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam sơn ( vị trí phía sau khu đô thị Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 04/08/2021
- Ngày hiệu lực : 04/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4201 2077/QĐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Hùng Cường quản lý để thực hiện dự án xậy dựng Bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2077/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Hùng Cường quản lý để thực hiện dự án xậy dựng Bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 22/07/2021
- Ngày hiệu lực : 22/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4200 2076/QĐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất do UBND phường Lam Sơn quản lý để thực hiện dự án xậy dựng Bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2076/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất do UBND phường Lam Sơn quản lý để thực hiện dự án xậy dựng Bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 22/07/2021
- Ngày hiệu lực : 22/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4199 18/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND TPHY khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 18/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND TPHY khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4198 17/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong khu di tích đền Trần, đền Mẫu (Bãi Sậy, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão) TPHY) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 17/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong khu di tích đền Trần, đền Mẫu (Bãi Sậy, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão) TPHY)
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4197 16/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm thể thao TPHY Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 16/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm thể thao TPHY
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4196 15/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang công viên hồ Bán Nguyệt Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 15/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang công viên hồ Bán Nguyệt
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4195 14/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường THCS Nguyễn Tất Thành; hạng mục: Nhà học đa năng Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 14/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường THCS Nguyễn Tất Thành; hạng mục: Nhà học đa năng
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4193 13/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố HY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 13/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố HY
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4192 12/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 12/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4191 11/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 11/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4190 10/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: Về đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 10/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: Về đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4189 09/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tào án nhân dân thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 09/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tào án nhân dân thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4188 08/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: Về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 08/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: Về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4187 07/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 07/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4186 06/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 06/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4185 05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 05/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4184 04/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 04/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4183 03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 03/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4182 02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 02/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4181 01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v ban hành nội quy các kỳ họp HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 01/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v ban hành nội quy các kỳ họp HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4180 01/QĐ-HĐND QĐ: V/v ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 01/QĐ-HĐND
- Trích yếu : QĐ: V/v ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 28/07/2021
- Ngày hiệu lực : 28/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4179 02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế; Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 02/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế; Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4178 01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v thành lập Tổ đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 01/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v thành lập Tổ đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4177 01/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 01/2021/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 13/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4176 1958/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách TP quý II năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 1958/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách TP quý II năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 09/07/2021
- Ngày hiệu lực : 09/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4175 1957/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công quý II năm 2021 của TPHY Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 1957/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công quý II năm 2021 của TPHY
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 09/07/2021
- Ngày hiệu lực : 09/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4174 1904.1927/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Bảo khê để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo Khê (vị trí 01) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1904.1927/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Bảo khê để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo Khê (vị trí 01)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 05/07/2021
- Ngày hiệu lực : 05/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4173 1873.1903/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Bảo khê để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo KHê (vị trí 01) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1873.1903/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Bảo khê để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo Khê (vị trí 01)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 05/07/2021
- Ngày hiệu lực : 05/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4172 1585.1646/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại xã Trung nghĩa để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1585.1646/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại xã Trung nghĩa để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 10/06/2021
- Ngày hiệu lực : 10/06/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4171 1472.1532/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình tại xã Phương chiểu thực hiện dự án xây dựng Trường trung học cơ sở Phương chiểu TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1472.1532/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình tại xã Phương chiểu thực hiện dự án xây dựng Trường trung học cơ sở Phương chiểu TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/05/2021
- Ngày hiệu lực : 27/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4170 1461.1470/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất cho các hộ đang sử dụng tại phường An Tảo để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường trục phía Bắc khu đô thị Đại học Phố Hiến Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1461.1470/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất cho các hộ đang sử dụng tại phường An Tảo để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường trục phía Bắc khu đô thị Đại học Phố Hiến
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/05/2021
- Ngày hiệu lực : 27/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4169 1450/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất bổ sung do hộ bà Vũ Thị Lơ tại xã Phương Chiểu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phương chiểu, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1450/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất bổ sung do hộ bà Vũ Thị Lơ tại xã Phương Chiểu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phương chiểu, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 26/05/2021
- Ngày hiệu lực : 26/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4168 1211.1264/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1211.1264/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/04/2021
- Ngày hiệu lực : 27/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4167 854.861/QĐ-UBND QĐ: Về việc thu hồi đất với các hộ gia đình tại xã Quảng châu để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng châu ( vị trí 2, thôn 6) thành phố HY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 854.861/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc thu hồi đất với các hộ gia đình tại xã Quảng châu để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng châu ( vị trí 2, thôn 6) thành phố HY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 25/03/2021
- Ngày hiệu lực : 25/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4166 785.835/QĐ-UBND QĐ: Về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện giải phóng mặt bằng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên phương, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 785.835/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện giải phóng mặt bằng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên phương, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/03/2021
- Ngày hiệu lực : 19/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4165 740.757/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Quang Trung để thực hiện dự án GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích Đền Trần, phường Quang Trung, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 740.757/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Quang Trung để thực hiện dự án GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích Đền Trần, phường Quang Trung, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/03/2021
- Ngày hiệu lực : 19/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4164 737.738/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới vị trí 01 xã Trung nghĩa TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 737.738/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới vị trí 01 xã Trung nghĩa TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 18/03/2021
- Ngày hiệu lực : 18/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4163 1159.1210/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1159.1210/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/04/2021
- Ngày hiệu lực : 27/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4162 966/QĐ-UBND QĐ: Về việc thu hồi đất do UBND phường Lam sơn và xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi TPHY quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 966/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc thu hồi đất do UBND phường Lam sơn và xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi TPHY quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 09/04/2021
- Ngày hiệu lực : 09/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4161 879.889/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất cho các hộ đang sử dụng tại phường An Tảo để thực hiện dự án xây dựng đường Chùa Diều giai đoạn II ( đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến sông Điện Biên) phường An Tảo, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 879.889/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất cho các hộ đang sử dụng tại phường An Tảo để thực hiện dự án xây dựng đường Chùa Diều giai đoạn II ( đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến sông Điện Biên) phường An Tảo, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/03/2021
- Ngày hiệu lực : 29/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4160 1416.1440/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình đang sử dụng tại phường Lam sơn để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam sơn Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1416.1440/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình đang sử dụng tại phường Lam sơn để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam sơn
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND Thành phố
- Ngày ban hành : 25/05/2021
- Ngày hiệu lực : 25/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4159 1116.1134/QĐ-UBND QĐ Vv giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên di tích đền Trần, phường Quang Trung, Tp. Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1116.1134/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ Vv giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên di tích đền Trần, phường Quang Trung, Tp. Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 20/04/2021
- Ngày hiệu lực : 20/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4158 89/KH-UBND KH Tuyển sinh bổ sung vào lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 89/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Tuyển sinh bổ sung vào lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/05/2021
- Ngày hiệu lực : 19/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4157 88/KH-UBND KH Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 88/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022
- Người ký : Bùi Tuấn Anh
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/05/2021
- Ngày hiệu lực : 19/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4156 991/QĐ-UBND QĐ Vv công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 991/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ Vv công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 12/04/2021
- Ngày hiệu lực : 12/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4155 990/QĐ-UBND QĐ Vv công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý I năm 2021 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 990/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ Vv công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý I năm 2021 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 12/04/2021
- Ngày hiệu lực : 12/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4154 13/QĐ-UBND QĐ Vv công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sach và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý IV năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 13/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sach và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý IV năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 06/01/2021
- Ngày hiệu lực : 06/01/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4153 11/QĐ-UBND Vv công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2021 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 11/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2021 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 06/01/2021
- Ngày hiệu lực : 06/01/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4152 10/QĐ-UBND QĐ Vv công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý IV năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 10/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Về việc công bố công khai tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý IV năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 06/01/2021
- Ngày hiệu lực : 06/01/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4151 688/BC-UBND BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hưng Yên năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021 Kinh tế - Xã hội - Ký hiệu văn bản : 688/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hưng Yên năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 08/12/2020
- Ngày hiệu lực : 08/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4150 696/BC-UBND BC Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 696/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/12/2020
- Ngày hiệu lực : 08/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4149 691/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 691/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/12/2020
- Ngày hiệu lực : 08/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4148 690/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn gia đoạn 2021-2025 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 690/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/12/2020
- Ngày hiệu lực : 08/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4147 689/BC-UBND BC Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 689/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/12/2020
- Ngày hiệu lực : 08/12/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4146 2731-2744/QÐ-UBND Các Quyết định về việc thu hồi đất đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục xã Bảo Khê giai đoạn 2 (đoạn từ ngã tư trường THCS xã Bảo Khê đến đường vào nhà máy xử lý nước thải HY1) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2731-2744/QÐ-UBND
- Trích yếu : Các Quyết định về việc thu hồi đất đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục xã Bảo Khê giai đoạn 2 (đoạn từ ngã tư trường THCS xã Bảo Khê đến đường vào nhà máy xử lý nước thải HY1) từ số 2731-2744
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 29/09/2020
- Ngày hiệu lực : 29/09/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4145 101/QĐ-BQLKDT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 101/QĐ-BQLKDT
- Trích yếu : về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020
- Người ký : Nguyễn Thị Hòa
- Cơ quan ban hành : Ban Quản lý khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến
- Ngày ban hành : 26/08/2020
- Ngày hiệu lực : 26/08/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4144 95/TB-BQLKDT Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 95/TB-BQLKDT
- Trích yếu : Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020
- Người ký : Nguyễn Thị Hòa
- Cơ quan ban hành : Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến
- Ngày ban hành : 19/08/2020
- Ngày hiệu lực : 19/08/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4143 71/TB-BQLKDT Danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 71/TB-BQLKDT
- Trích yếu : Danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020
- Người ký : Nguyễn Thị Hòa
- Cơ quan ban hành : Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến
- Ngày ban hành : 21/07/2020
- Ngày hiệu lực : 21/07/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4142 1904-1917/QĐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1904-1917/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 22/07/2020
- Ngày hiệu lực : 22/07/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4141 87/KH-UBND KH đào tạo nghề nông nghiệp chi lao động nông thôn năm 2020 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 87/KH-UBND
- Trích yếu : đào tạo nghề nông nghiệp chi lao động nông thôn năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 09/07/2020
- Ngày hiệu lực : 09/07/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4140 05/QĐ-TCKH Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 05/QĐ-TCKH
- Trích yếu : Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
- Người ký : Dương Thị Kim Thoa
- Cơ quan ban hành : Phòng Tài chính - Kế Hoạch thành phố
- Ngày ban hành : 02/01/2020
- Ngày hiệu lực : 02/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4139 02/QĐ-TCKH V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với phòng Tài chính - Kế hoạch Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 02/QĐ-TCKH
- Trích yếu : V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với phòng Tài chính - Kế hoạch
- Người ký : Dương Thị Kim Thoa
- Cơ quan ban hành : Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
- Ngày ban hành : 02/01/2020
- Ngày hiệu lực : 02/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4138 486/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước khu vực I Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 486/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước khu vực I
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/09/2019
- Ngày hiệu lực : 13/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4137 648/TB-KVI Thông báo kết quả kiểm toán tại thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 648/TB-KVI
- Trích yếu : Thông báo kết quả kiểm toán tại thành phố Hưng Yên
- Người ký : Vũ Khánh Toàn
- Cơ quan ban hành : Kiểm toán nhà nước khu vực I
- Ngày ban hành : 18/08/2019
- Ngày hiệu lực : 18/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4136 08/QĐ-VP V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công Của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 08/QĐ-VP
- Trích yếu : V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công Của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hưng Yên
- Người ký : Cao Cường
- Cơ quan ban hành : Văn Phòng HĐND-UBND thành phố
- Ngày ban hành : 16/01/2019
- Ngày hiệu lực : 16/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4135 979/UBND-VP tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dạy dịch Covid-19 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 979/UBND-VP
- Trích yếu : tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dạy dịch Covid-19
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 24/06/2020
- Ngày hiệu lực : 24/06/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4134 940/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác và bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn xã liên Phương Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 940/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ về việc phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác và bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn xã liên Phương
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 25/06/2020
- Ngày hiệu lực : 25/06/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4133 506/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 506/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố quý I năm 2020
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 08/04/2020
- Ngày hiệu lực : 08/04/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4132 19/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 19/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn thành phố Hưng Yên
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 11/02/2020
- Ngày hiệu lực : 11/02/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4131 34/KH-UBND Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hưng Yên theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 34/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hưng Yên theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 13/03/2020
- Ngày hiệu lực : 13/03/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4130 41/KH-UBND Kế hoạch Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 41/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 18/03/2020
- Ngày hiệu lực : 18/03/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4129 51/KH-UBND Thực hiện công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2020 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 51/KH-UBND
- Trích yếu : Thực hiện công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2020
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 30/03/2020
- Ngày hiệu lực : 30/03/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4128 70/KH-UBND KH tuyển sinh lớp 1 lớp 6 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 70/KH-UBND
- Trích yếu : KH tuyển sinh lớp 1 lớp 6 năm học 2020 - 2021
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên
- Ngày ban hành : 28/05/2020
- Ngày hiệu lực : 28/05/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4127 123/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 123/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/12/2019
- Ngày hiệu lực : 30/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4126 46/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 46/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 25/03/2020
- Ngày hiệu lực : 25/03/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4125 881/QĐ-UBND QĐ V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 881/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Bùi Thế Cử
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/03/2020
- Ngày hiệu lực : 31/03/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4124 11/BC-UBND BC Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 11/BC-UBND
- Trích yếu : Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 06/01/2020
- Ngày hiệu lực : 06/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4123 3085/QĐ-UBND Vv công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 3085/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 31/12/2019
- Ngày hiệu lực : 31/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4122 167/QĐ-UBND Vv công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý IV năm 2019 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 167/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý IV năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 14/01/2020
- Ngày hiệu lực : 14/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4121 103/QĐ-UBND VV công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 103/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư, mua sắm tài sản công năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 08/01/2020
- Ngày hiệu lực : 08/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4120 102/QĐ-UBND Vv công bố công khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 của thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 102/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 08/01/2020
- Ngày hiệu lực : 08/01/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4119 685/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý IV/2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 685/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý IV/2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 20/12/2019
- Ngày hiệu lực : 20/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4118 2910/QĐ-UBND QĐ: về việc đính chính Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2910/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc đính chính Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 11/12/2019
- Ngày hiệu lực : 11/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4117 648/BC-UBND Báo cáo phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 648/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/12/2019
- Ngày hiệu lực : 02/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4116 647/BC-UBND Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 647/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/12/2019
- Ngày hiệu lực : 02/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4115 646/BC-UBND BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẢU TƯ CÔNG NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020 Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 646/BC-UBND
- Trích yếu : BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/12/2019
- Ngày hiệu lực : 02/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4114 315/TTr-UBND TTr: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thành phố Hưng Yên Công khai ngân sách - Ký hiệu văn bản : 315/TTr-UBND
- Trích yếu : TTr: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thành phố Hưng Yên
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/12/2019
- Ngày hiệu lực : 02/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4113 2852/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất giao thông tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án: Kinh doanh ô tô và dịch vụ tổng hợp DHA Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2852/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất giao thông tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án: Kinh doanh ô tô và dịch vụ tổng hợp DHA
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/12/2019
- Ngày hiệu lực : 03/12/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4112 2614/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Phan Văn Thọ và Nguyễn Thị Nguyệt tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2614/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Phan Văn Thọ và Nguyễn Thị Nguyệt tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/11/2019
- Ngày hiệu lực : 15/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4111 2613/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Thị Sản tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2613/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Thị Sản tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/11/2019
- Ngày hiệu lực : 15/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4110 2612/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Nguyễn Thị Mận tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2612/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Nguyễn Thị Mận tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/11/2019
- Ngày hiệu lực : 15/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4109 2611/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Duy Hưng và Dương Thị Lự tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2611/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Duy Hưng và Dương Thị Lự tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/11/2019
- Ngày hiệu lực : 15/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4108 2610/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Văn Diên và Nguyễn Thị Bích tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2610/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Văn Diên và Nguyễn Thị Bích tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/11/2019
- Ngày hiệu lực : 15/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4107 2551-2561/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (6) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2551-2561/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (6)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/11/2019
- Ngày hiệu lực : 13/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4106 2541-2550/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (5) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2541-2550/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (5)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/11/2019
- Ngày hiệu lực : 13/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4105 2531-2540/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (4) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2531-2540/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (4)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/11/2019
- Ngày hiệu lực : 13/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4104 2521-2530/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (3) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2521-2530/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (3)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/11/2019
- Ngày hiệu lực : 13/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4103 2511-2520/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (2) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2511-2520/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (2)
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/11/2019
- Ngày hiệu lực : 13/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4102 2499-2510/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (1) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2499-2510/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (1)
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/11/2019
- Ngày hiệu lực : 13/11/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4101 2090/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị Hường, trú tại trú tại 1a/200 Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2090/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị Hường, trú tại trú tại 1a/200 Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/10/2019
- Ngày hiệu lực : 03/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4100 2089/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Đào Văn Việt và bà Hoàng Thị Thục, trú tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2089/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Đào Văn Việt và bà Hoàng Thị Thục, trú tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/10/2019
- Ngày hiệu lực : 03/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4099 2088/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Đỗ Thị Hội, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2088/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Đỗ Thị Hội, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/10/2019
- Ngày hiệu lực : 03/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4098 2087/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Viết Tuấn, trú tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2087/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Viết Tuấn, trú tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/10/2019
- Ngày hiệu lực : 03/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4097 2086/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Phát và bà Doãn Thị Loan, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2086/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Phát và bà Doãn Thị Loan, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/10/2019
- Ngày hiệu lực : 03/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4096 2211-2228/QĐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (2) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2211-2228/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (2)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/10/2019
- Ngày hiệu lực : 16/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4095 2195-2210/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2195-2210/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/10/2019
- Ngày hiệu lực : 16/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4094 2158/QÐ-UBND QĐ: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý III năm 2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2158/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý III năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 14/10/2019
- Ngày hiệu lực : 14/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4093 2034/QĐ-UBND QĐ: về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2034/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/09/2019
- Ngày hiệu lực : 30/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4092 672/TB-UBND TB: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 672/TB-UBND
- Trích yếu : TB: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 23/09/2019
- Ngày hiệu lực : 23/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4091 495/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 495/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/09/2019
- Ngày hiệu lực : 19/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4090 651-660/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 651-660/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/09/2019
- Ngày hiệu lực : 19/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4089 640-650/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 640-650/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/09/2019
- Ngày hiệu lực : 19/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4088 556/TB-UBND TB: Danh sách những người tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 556/TB-UBND
- Trích yếu : TB: Danh sách những người tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 26/08/2019
- Ngày hiệu lực : 26/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4087 1676-1685/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (3) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1676-1685/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (3)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 07/08/2019
- Ngày hiệu lực : 07/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4086 1666-1675/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1666-1675/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 07/08/2019
- Ngày hiệu lực : 07/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4085 1657-1665/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Son, thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1657-1665/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Son, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 07/08/2019
- Ngày hiệu lực : 07/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4084 1650/QĐ-UBND QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1650/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/08/2019
- Ngày hiệu lực : 02/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4083 1608-1616/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi bổ sung đất của hộ gia đình tại xã Liên Phương để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến. Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1608-1616/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi bổ sung đất của hộ gia đình tại xã Liên Phương để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến.
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 24/07/2019
- Ngày hiệu lực : 24/07/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4082 447/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 447/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/07/2019
- Ngày hiệu lực : 17/07/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4081 273/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 273/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 20/06/2019
- Ngày hiệu lực : 20/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4080 1510/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II năm 2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1510/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/07/2019
- Ngày hiệu lực : 08/07/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4079 1492-1499/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Liên Phương đang quản lý để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1492-1499/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Liên Phương đang quản lý để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/07/2019
- Ngày hiệu lực : 08/07/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4078 1404/QĐ-UBND QĐ: về việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 về việc hủy bỏ, thay thế Quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Triệu, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, do phải di chuyển GPMB để nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1404/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 về việc hủy bỏ, thay thế Quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Triệu, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, do phải di chuyển GPMB để nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 18/06/2019
- Ngày hiệu lực : 18/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4077 1347/QĐ-UBND QĐ: về việc điều chỉnh Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông/bà Vũ Thị Thọ tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí giáp Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh), thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1347/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc điều chỉnh Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông/bà Vũ Thị Thọ tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí giáp Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh), thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 11/06/2019
- Ngày hiệu lực : 11/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4076 1228/QÐ-UBNB QĐ: về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Hồng Giang và bà Trịnh Thị Thủy tại phường An Tảo để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên khu di tích Chùa Diều Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1228/QÐ-UBNB
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Hồng Giang và bà Trịnh Thị Thủy tại phường An Tảo để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên khu di tích Chùa Diều
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 29/05/2019
- Ngày hiệu lực : 29/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4075 1251-1258/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1251-1258/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/05/2019
- Ngày hiệu lực : 31/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4074 1241-1250/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1241-1250/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/05/2019
- Ngày hiệu lực : 31/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4073 1233-1240/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1233-1240/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/05/2019
- Ngày hiệu lực : 31/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4072 993-1025/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (vị trí phía sau khu Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi), thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 993-1025/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (vị trí phía sau khu Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi), thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/05/2019
- Ngày hiệu lực : 09/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4071 888/QÐ-UBND QĐ: Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên kỳ 2014 - 2018 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 888/QÐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên kỳ 2014 - 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 25/02/2019
- Ngày hiệu lực : 25/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4070 839/QÐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý 1 năm 2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 839/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý 1 năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 10/04/2019
- Ngày hiệu lực : 10/04/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4069 789/QĐ-UBND QĐ: Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ƯBND thành phố Hưng Yên năm 2018 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 789/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 28/03/2019
- Ngày hiệu lực : 28/03/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4068 42/TB-HĐXT THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 42/TB-HĐXT
- Trích yếu : THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 20/03/2019
- Ngày hiệu lực : 20/03/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4067 140/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 140/BC-UBND
- Trích yếu : Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 22/03/2019
- Ngày hiệu lực : 22/03/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4066 883/QÐ-UBND QĐ: Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trung Nghĩa Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 883/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trung Nghĩa
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/02/2019
- Ngày hiệu lực : 19/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4065 15/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 15/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 05/01/2019
- Ngày hiệu lực : 05/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4064 53/TB-UBND TB: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 53/TB-UBND
- Trích yếu : TB: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 14/02/2019
- Ngày hiệu lực : 14/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4063 Dự thảo Dự thảo: Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2018 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : Dự thảo
- Trích yếu : Dự thảo: Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2018 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 29/01/2019
- Ngày hiệu lực : 29/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4062 QLDA PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CÔNG VIÊN AN VŨ (HỒ 2, 3), THÀNH PHỐ HƯNG YÊN Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : QLDA
- Trích yếu : PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CÔNG VIÊN AN VŨ (HỒ 2, 3), THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
- Người ký : Hoàng Trung Kiên
- Cơ quan ban hành : BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
- Ngày ban hành : 30/01/2019
- Ngày hiệu lực : 30/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4061 54 Thông báo tuyển sinh trường Đại học Mở Hà Nội Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 54
- Trích yếu : Thông báo tuyển sinh trường Đại học Mở Hà Nội
- Người ký : Nguyễn Thị Nhung
- Cơ quan ban hành : Đại học Mở Hà Nội
- Ngày ban hành : 28/11/2018
- Ngày hiệu lực : 28/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4060 2774/TB-UBND TB: Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2774/TB-UBND
- Trích yếu : TB: Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 28/12/2018
- Ngày hiệu lực : 28/12/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4059 2872/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2872/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên
- Người ký : 30/11/2018
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/11/2018
- Ngày hiệu lực : 30/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4058 01/TB-UBND TB: V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố hưng Yên năm 2018 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 01/TB-UBND
- Trích yếu : TB: V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/01/2019
- Ngày hiệu lực : 02/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4057 BC-UBND Lấy ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới năm 2018 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : BC-UBND
- Trích yếu : Lấy ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới năm 2018
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 28/11/2018
- Ngày hiệu lực : 28/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4056 2886.2887/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất công ích do UBND xã Phương chiểu đang quản lý để thực hiện dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2886.2887/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất công ích do UBND xã Phương chiểu đang quản lý để thực hiện dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 27/11/2018
- Ngày hiệu lực : 27/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4055 863/BCH-TM Ban CHQS thành phố khám tuyển phi công ( lái máy bay quân sự) trên địa bàn thành phố Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 863/BCH-TM
- Trích yếu : Ban CHQS thành phố khám tuyển phi công ( lái máy bay quân sự) trên địa bàn thành phố
- Người ký : Lê Xuân Thắng
- Cơ quan ban hành : Ban CHQS thành phố
- Ngày ban hành : 19/11/2018
- Ngày hiệu lực : 19/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4054 2364.2389/QĐ-UBND QĐ: V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí số 1: Giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh) TPHY Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 2364.2389/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí số 1: Giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh) TPHY
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/10/2018
- Ngày hiệu lực : 08/10/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4053 116/KH-UBND Kế hoạch: " Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố" Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 116/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch: "V/v triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố"
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/09/2018
- Ngày hiệu lực : 17/09/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4052 2056/TB-UBND THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên năm 2018 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 2056/TB-UBND
- Trích yếu : Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/09/2018
- Ngày hiệu lực : 17/09/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4050 2130/QĐ-UBND Quyết Định: V/v thu hồi đất do hộ gia đình ông Mai Văn Quý đang sử dụng để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên di tích Đền Mẫu phường Quang trung, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2130/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết Định: V/v thu hồi đất do hộ gia đình ông Mai Văn Quý đang sử dụng để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên di tích Đền Mẫu phường Quang trung, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/09/2018
- Ngày hiệu lực : 13/09/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4049 08/DS-KT DANH SÁCH Thông tin các HTX, trang trại SX-KD nhãn lồng thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 08/DS-KT
- Trích yếu : DANH SÁCH Thông tin các HTX, trang trại SX-KD nhãn lồng thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Văn Oanh
- Cơ quan ban hành : Phòng Kinh tế thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 27/07/2018
- Ngày hiệu lực : 27/07/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4048 953/TB-UBND Thông báo chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 953/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/08/2018
- Ngày hiệu lực : 16/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4047 120/CĐ-UBND Công điện: Chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 120/CĐ-UBND
- Trích yếu : Công điện: Chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/08/2018
- Ngày hiệu lực : 16/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4045 1939/TB-UBND THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 1939/TB-UBND
- Trích yếu : THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/08/2018
- Ngày hiệu lực : 09/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4044 1751/QĐ-UBND QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Hưng Yên Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1751/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/08/2018
- Ngày hiệu lực : 02/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3043 1580/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II năm 2018 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1580/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách TP quý II năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/07/2018
- Ngày hiệu lực : 09/07/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3042 1747/TB-UBND THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, năm 2018 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 1747/TB-UBND
- Trích yếu : THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/06/2018
- Ngày hiệu lực : 19/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3041 77/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, năm 2018 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 77/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 12/06/2018
- Ngày hiệu lực : 12/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3040 960/QĐ-UBND Thu hồi đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Bảo khê quản lý để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng Chợ Dốc lã Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 960/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Thu hồi đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Bảo khê quản lý để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng Chợ Dốc lã
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/05/2018
- Ngày hiệu lực : 09/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3038 188/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Hưng Yên Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 188/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Ngày hiệu lực : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3034 187/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn TPHY Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 187/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn TPHY
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Ngày hiệu lực : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3033 16/TB-UBND Thông báo nghỉ tết âm lịch năm 2018 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 16/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo nghỉ tết âm lịch năm 2018
- Người ký : Cao Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Ngày hiệu lực : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3032 186/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra ATTP Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 186/QĐ-UBND
- Trích yếu : Thành lập Đoàn kiểm tra ATTP
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Ngày hiệu lực : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3031 10/KH-UBND Tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách, quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, quà tặng hộ nghèo, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 10/KH-UBND
- Trích yếu : Tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách, quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, quà tặng hộ nghèo, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/01/2018
- Ngày hiệu lực : 17/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3030 50/QĐ-UBND thành lập tổ công tác GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích đến Mẫu, phường Quang trung TPHY Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 50/QĐ-UBND
- Trích yếu : thành lập tổ công tác GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích đến Mẫu, phường Quang trung TPHY
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/01/2018
- Ngày hiệu lực : 15/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3029 51/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Tây chợ gạo Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 51/QĐ-UBND
- Trích yếu : phê duyệt phương án hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Tây chợ gạo
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/01/2018
- Ngày hiệu lực : 15/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3028 49/QĐ-UBND thu hồi đất thủy lợi do UBND xã Hồng nam quản lý để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB cầu hưng hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc HN- HP với đường cao tốc CG_NB Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 49/QĐ-UBND
- Trích yếu : thu hồi đất thủy lợi do UBND xã Hồng nam quản lý để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB cầu hưng hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc HN- HP với đường cao tốc CG_NB
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/01/2018
- Ngày hiệu lực : 15/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3027 78/QĐ-UBND Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn tổ chức đấu thầu xây lắp công trình trường Mầm non xã Bảo Khê Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 78/QĐ-UBND
- Trích yếu : Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn tổ chức đấu thầu xây lắp công trình trường Mầm non xã Bảo Khê
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/01/2018
- Ngày hiệu lực : 16/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3026 165/QCPH/UBND-UBMTTQ Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 165/QCPH/UBND-UBMTTQ
- Trích yếu : Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường - Phạm Như Uyên
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 29/12/2017
- Ngày hiệu lực : 29/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3025 3941/QĐ_UBND QĐ: V/v phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để giải quyết chế độ, chính sách tinh giảm biên chế Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3941/QĐ_UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để giải quyết chế độ, chính sách tinh giảm biên chế
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND TP Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/11/2017
- Ngày hiệu lực : 16/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2026 3899/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 3899/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường (Chủ tịch UBND thành phố)
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/11/2017
- Ngày hiệu lực : 08/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2025 3910/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 10/2017 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3910/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 10/2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 10/11/2017
- Ngày hiệu lực : 10/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
25 1320/TB-UBND TB Kết quả thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 1320/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo Kết quả thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/10/2017
- Ngày hiệu lực : 09/10/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
24 1224/TB-UBND Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 1224/TB-UBND
- Trích yếu : Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 20/09/2017
- Ngày hiệu lực : 20/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
23 1218/TB-UBND Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 1218/TB-UBND
- Trích yếu : Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 14/09/2017
- Ngày hiệu lực : 14/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
22 3421 Phê duyệt PA hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (PA đợt 3 xã Liên Phương) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3421
- Trích yếu : Phê duyệt PA hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (PA đợt 3 xã Liên Phương)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 06/09/2017
- Ngày hiệu lực : 06/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
21 3422 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho nhân dân làm nhà ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên (đợt 07 – năm 2017) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3422
- Trích yếu : Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho nhân dân làm nhà ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên (đợt 07 – năm 2017)
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 06/09/2017
- Ngày hiệu lực : 06/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
20 3406/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2017 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3406/QĐ-UBND
- Trích yếu : V/v giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2017
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 05/09/2017
- Ngày hiệu lực : 05/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
19 3404/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên năm 2017 (đợt 6) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3404/QĐ-UBND
- Trích yếu : Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên năm 2017 (đợt 6)
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 01/09/2017
- Ngày hiệu lực : 01/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
18 3335/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 - 2017 Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3335/QĐ-UBND
- Trích yếu : Về việc công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 - 2017
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 22/08/2017
- Ngày hiệu lực : 22/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
17 3343/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 3 điểm đất xen kẹp thôn Cao Xá, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3343/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 3 điểm đất xen kẹp thôn Cao Xá, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 24/08/2017
- Ngày hiệu lực : 24/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
16 3351/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (Điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 2685/QĐ-UBND, đợt 1 - lần 1) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3351/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (Điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 2685/QĐ-UBND, đợt 1 - lần 1)
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 25/08/2017
- Ngày hiệu lực : 25/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
15 3352/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 3233/QĐ-UBND, phương án đợt 15 lần 1, xã Phương Chiểu) Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3352/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt điều chỉnh PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 3233/QĐ-UBND, phương án đợt 15 lần 1, xã Phương Chiểu)
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 25/08/2017
- Ngày hiệu lực : 25/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
14 3402/QĐ-UBND Cấp kinh phí miễn thu thuỷ lợi phí năm 2017 (đợt 1) cho các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và UBND phường nơi không có Hợp tác xã Văn bản ban hành - Ký hiệu văn bản : 3402/QĐ-UBND
- Trích yếu : Cấp kinh phí miễn thu thuỷ lợi phí năm 2017 (đợt 1) cho các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và UBND phường nơi không có Hợp tác xã
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/08/2017
- Ngày hiệu lực : 31/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
13 853/TB-UBND THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 853/TB-UBND
- Trích yếu : THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/06/2017
- Ngày hiệu lực : 09/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
12 2258/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Bùi Ngọc Ân tại khu tái định cư xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2258/QĐ-UBND
- Trích yếu : Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Bùi Ngọc Ân tại khu tái định cư xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 11/05/2017
- Ngày hiệu lực : 11/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11 2257/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Thắng tại khu tái định cư xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2257/QĐ-UBND
- Trích yếu : Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Thắng tại khu tái định cư xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 11/05/2017
- Ngày hiệu lực : 11/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm